Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Alchemilla mollis

 

Alchemilla mollis 1

 

Norsk navn : Prydmarikåpe, Stormarikåpe.

Syn. :            Alchemilla acutiloba, Alchemilla glareosa, Alchemilla major,

Syn.  :           Alchemilla montana, Alchemilla pilosissimi, Alchemilla pontica 

Tilhører      :  Rosefamilien — Rosaceae

 

Alchemilla mollis vokser i  fjellene i det østlige Europa fra Karpatene og videre sørøstover gjennom Kaukasus og det nordlige Tyrkia til det nordlige Iran. Forvillet i mange land. I Norge er den meget sjelden. Den skal være forvillet enkelte steder langs kysten. Vokser  i  fjellskråninger, rasmark , veikanter, nakent berg og lysåpen skog fra lavlandet og opp til det sub-alpine beltet.  Prydmarikåpe ble første gang beskrevet av den finsk-russiske botanikeren Christian von Steven (19.1.1781-30.4.1863) i 1856. Det finnes hageformer og underarter. 

 

Klumpplante som danner ei stor tue av store, grågrønne blad. Bladene er «litt parasollformet», håndnervet og med en bølget kant. De er friske og grønne hele vekstsesongen.Høyde ved  blomstring  30 – 40 cm.

 

Det er bladenes egenskaper som er årsaken til plantens latinske navn Alchemilla. Bladene utskiller fukt som legger seg som dråper inne i bladet. Middelalderes alkymister var opptatt av bl.a. å lage kunstig gull. De trodde at den glitrende vanndråpen som lå i Marikåpens blad  var et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å forvandle  «vanlige metaller» til gull. Folkemedisinen brukte dråpen både som legemiddel og som skjønnhetsmiddel. Denne vanndråpen ble også tillagt evnen til å gjøre folk unge og friske. Marikåpe ble ansett som spesielt virksom mot «kvinnesykdommer og kvinneplager». Bladene inneholder litt salisylsyre og samene brukte Marikåpe som sårmiddel. Marikåpe er ikke nevnt i Månsons urtebok fra 1628.

 

Blomstrer midt på sommeren. De små gulgrønne blomstene sitter i store, luftige skjermer. Blomstrer lenge. En kraftig tilbakeskjæring av blad og blomster, kan gi en ny blomstring tidlig høst hvis dette er ønskelig.

 

Trives nesten i all slags hagejord. Tåler ganske mye tørke. Klarer seg i alt fra skygge til full sol, men blir nok penest i halvskygge. Formeres enklest med frø. Frøet trenger en kuldeperiode for å spire.  Vanligvis dukker det opp selvsådde frøplanter.  

 

Hårdfør. 

 

 

 

 

Alchemilla

Planteslekt