Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Ajuga pyramidalis

Norsk navn :     Jonsokkoll

Syn. :                 Ajuga alpina, Ajuga astolonsa, Ajuga caespitosa,

Syn. :                 Ajuga latifolia, Ajuga nana, Ajuga nanti,

Syn.  :                Ajuga pseudopyramidalis, Ajuga vulgaris ssp. schurii,

Syn.  :                Bugula montana, Bugula pyramidalis, Bugula villosa,

Syn.  :                Bulga villosa, Teucrium pyramidale.

Tilhører :          Leppeblomstfamilien  —  Lamiaceae (Labiatae)

 

Ajuga pyramidalis  vokser litt her og litt der i det tempererte  Europa. Hovedutbredelsen er i Skandinavia. Vanlig i deler av det sørlige Sverige og langs mesteparten av Kyst-Norge. Ellers i Skandinavia vokser den her og der. Voksested er brakkmark, veiskråninger, lysåpen skog, fjellsider og fjellskråninger og annen lett fuktig, lysåpen mark, gjerne med noe kalkholdig jord. Det finnes  underarter og hageformer. Jonsokkoll er egentlig et ugress, men den er et pent ugress.

 

Klumpplante som danner en rosett uten utløpere. Bladene er saftige, grønne og svakt tannet. Bladene er friske og grønne hele vekstsesongen.  Bladene tåler kulde uten å ta skade. Rota er ei trevlerot. Planten er håret.

 

Blomstrer tidlig på sommeren.  I vår hage starter blomstringen en gang etter 1 juni og blomstrer lenge. Blomsten er en typisk blåfiolett leppeblomst. Blomstene sitter i knipper oppover den ca. 20 cm høye blomsterstengelen. Hver blomst har et støtteblad. Dette har en pen brunpurpurgrønn farge. Avblomstrete aks bør klippes av. De er mindre pene.

 

Trives på de fleste jordtyper og vokser best på ei nøytral til noe kalkholdig jord med en PH mellom 6.0 – 7,8. Lett fuktig, men godt drenert er trolig det ideelle. I vår hage blir den penest på steder med full sol. Formerer seg selv ved frø og nye småplanter dukker opp litt her og der da frøene spres ved maur.

 

Hårdfør.

 

 

 

Ajuga

Planteslekt