Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Ajuga reptans Alba

 

Ajuga reptans Alba 1

 

 

Norsk navn :    Hvit krypjonsokkoll

Syn. :                 Ajuga abnormis, Ajuga Alpina, Ajuga barrelieri,

Syn. :                 Ajuga breviproles, Ajuga candolleana, Ajuga densiflora,

Syn.  :                Ajuga pyramidalis, Ajuga repens, Ajuga stolonifera,

Syn.  :                Ajuga vulgaris, Bugula decumbens, Bugula reptans,

Syn.  :                Teucrium reptans

Tilhører :          Leppeblomstfamilien  —  Lamiaceae (Labiatae)

 

Ajuga reptans  vokser i det tempererte  Europa og langt inn i det vestlige Sibir. Vokser også i Kaukasus, flekkvis her og der i det vestlige Asia og noen få steder i Nord-Afrika. I Norden er den kun vanlig i Danmark. I Norge er den trolig forvillet langs kysten minst til Trøndelag. Voksested er brakkmark, lysåpen skog, fjellsider og fjellskråninger og annen noe fuktig, lysåpen mark. Ajuga reptans vokser på de fleste jordtyper. Det finnes  underarter og hageformer. Krypjonsokkoll er en gammel hageplante i Norge. Ajuga reptans Alba er en naturlig fargevariant som en av og til finner viltvoksende.

 

Klumpplante med lav krypende vekst som danner tepper. Sprer seg raskt ved lange, rotslående utløpere. Bladene er saftige, grønne og svakt tannet. Bladene er friske og grønne hele vekstsesongen.  Bladene tåler kulde uten å ta skade. Dette gjør at Krypjonsokkoll er en populær bunndekkeplante. Rota er ei trevlerot. Planten er noe håret. Ajuga reptans Alba har pene, lys grønne blad.

 

Blomstrer tidlig på sommeren.  I vår hage starter blomstringen en gang etter 1 juni og blomstrer lenge. Blomsten er en typisk blåfiolett leppeblomst. Blomstene sitter i knipper oppover den ca. 15 cm høye blomsterstengelen.Avblomstrete aks bør klippes av. De er mindre pene. Ajuga reptans Alba har hvite blomster.

 

Trives godt  på de fleste jordtyper og vokser på både sur og kalkholdig jord. Lett fuktig, men godt drenert er trolig det ideelle. Formeres enklest ved deling, men vanligvis er vel en begrensning av planten det mest aktuelle.

 

Hårdfør.

 

 

Ajuga

Planteslekt