Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Primula elatior ssp. Meyerii

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Norsk navn : Hagenøklebånd.

Syn. :             Primula alpestris, Primula amoena, Primula kusnetsovii,

Syn.  :            Primula carpathica, Primula columnae, Primula cordifolia,

Syn.  :            Primula crenata, Primula danubialis, Primula fluggeana,

Syn. :             Primula hispanica, Primula intricata, Primula ambigua,           

Syn. :             Primula leucophylla, Primula lofthousei, Primula meyeri,

Syn.  :            Primula montana, Primula oblongifolia, Primula pallasii,

Syn.  :            Primula poloninensis, Primula pseudoelatior,

Syn.   :           Primula ruprechtii, Primula rhododendricola,

Tilhører      :  Nøkleblomfamilien — Primulaceae

Carl von Linne brukte navnet Primula veris var. elatior.

 

Primula elatior vokser litt her og litt der over det meste av det tempererte Europa fra det nordlige Spania og østover mot Russland. Vi den også i Kaukasus-området, i Ural og i Altai og områdene rundt. Mange vokseområder  er små og isolerte. Er forvillet i mange land, spesielt krysninger med andre primulaer. Dette store og oppdelte vokseområdet gir forskjell i plantematerialet og det er en del uenighet om hva som er egne arter, hva som er underarter og hva som er ugyldige navn. I Norge er Hagenøkleblom forvillet. Den er sjelden sør for Dovre, vanligere langs kysten fra Trøndelag og nordover. Vokser den litt her og litt der helt til Sør-Varanger. Det som vokser nord for Dovre er i følge Johannes  Lid en underart av Primula elatior (Primula elatior ssp. pallasii). I Sverige skal det være 1 naturlig voksested, resten er forvillet. Vokser på lett fuktige og noe næringsrike gressbakker og i næringsrik løvskog. I sørligere vokseområder vokser de på mer næringsfattige, men noe kalkholdige jordarter opp til 4000 moh. Det finnes hageformer og underarter.  Hagenøkleblom kom til Norge omkring 1820. Primula elatior krysser seg lett med andre primulaer, bl. a. Primula vulgaris og Primula veris. Dette gjør det vanskelig å vite hva som er hva. Enkelte botanikere ønsker at Primula elatior skal svartelistes i Norge (Norsk svarteliste 2012). Primula elatior ssp. meyeri er en underart som er viltvoksende i Kaukasus-området og det nordøstlige Tyrkia.

 

Klumpplante som danner en rosett av grønne, avlange og eggformede blad med markerte nerver. Bladene er bredest på midten og smalner jevnt til et bredt, dunhårete og vingekantet bladskaft. Bladene har ikke farina. Høyde ved  blomstring ca. 20 – 30 cm. Rota er en jordstengel. Bladenes form er trolig det beste kjennetegnet på Primula elatior. Enkelte botanikere bruker navnet Primula amoena på denne planten.

 

Blomstrer tidlig vår. I vår hage starter blomstringen en gang etter 20 april. Blomstene kommer i en noe hengende skjerm i toppen av en lang, bladløs stengel. Blomstene har korte skaft og henger samme vei i skjermen (ensidig vendt). Begeret er gulgrønt, har markerte, grønne rygger og skarpe spisser. Kronbladene har en noe fliket kant og de danner en slags vid eller flat trakt ( i motsetning til Primula veris hvor kronbladene danner en mer trang trakt). Blomsten er lys gul  og mangler vanligvis det oransje i svelget. I England sier de at Hagenøkleblom er en Marianøkleblom med blomstene til Kusymre. Primula elatior ssp. meyeri har purpurfargete blomster med gult svelg.

 

Trives godt i ei jevnt fuktig og næringsrik jord med mye humus og en PH omkring 6 – 7. Stående fuktighet må unngås. Trives trolig best på et sted i halvskygge. Formeres ved deling eller frø. Navnesorter og spesielle farger må formeres ved deling. 

 

 Hårdfør. De fleste primulaer liker et stabilt vinterdekke (snø). På steder med mye barfrost bør de få et vinterdekke som verner mot vinterregn og barfrost.

 

Primula

Planteslekt