Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Fritillaria pallidiflora

 

Fritillaria pallidiflora 1

 

Norsk navn : Bleikkrone

Syn. :              Fritillaria bolensis, Fritillaria halabulanica.

Tilhører      :  Liljefamilien — Liliaceae

 

Fritillaria pallidiflora har sitt vokseområde i det sentrale og østlige Asia. Den vokser spredt over et stort område fra det sørlige Kazakstan og østover gjennom Kashmir og Tibet til det nordøstlige Kina. I Kina dyrkes den som legeplante. Voksested er lysåpen skog og gressmark i det sub-alpine beltet. Voksestedene blir ikke helt uttørket i løpet av sommeren. Første gang omtalt  i 1857 av den tysk/russiske botanikeren Eduard August von Regel (13.8.1815 – 5.4.1892). Han hadde Bleikkrone i sin plantekatalog i perioden 1885- 1916.Den var da en sjelden og kostbar raritet som ikke ble særlig utbredt. Den ble re-introdusert en gang etter andre verdenskrig, men den er fortsatt en uvanlig plante i europeiske hager. Vi kjenner ikke noe norsk navn, men farge og voksemåte gjør at vi synes Bleikkrone er et bra forslag. Det finnes underarter og det finnes en hageform med fylte blomster.

 

Løkplante som har sommerhvile. Bleikkrone har  en middels stor hvit og  rund løk og løken gir inntrykk av at den er laget av to til tre kjøttfulle skjell. Løken er tilnærmet luktfri. Blomsterstengelen er kraftig og stivt opprettvoksende. Den kan bli opptil 60 cm og har mange brede, lansettformete stengelblad. Det er blad nesten opp til blomsten. Bladene er matt, mørk grønne. Fritillaria pallidiflora begynner å vokse sein vår og den er grønn noe lenger enn de fleste tidligblomstrende. Løken plantes ca. 10 cm dypt og med ca. 10 cm avstand. Ny løk bør plantes så tidlig som mulig om høsten og den enkelte løk legges på skrå slik at minst mulig fukt samles inne i løken. Lag gjerne et drenerende lag med sand under løken og bland inn noe beinmel i jorda.

 

Blomstrer sein vår. I vår hage starter blomstringen en gang omkring 1 mai ved normale vårer. Det gjør den utsatt for sein vårfrost. I vår hage har den tålt kulde ned til – 5 C så lenge blomsten står i knopp. En kraftig løk kan gi over 5 store og hengende klokker. Fargen er litt ubestemmelig  hvit gulgrønn med grønne markeringer. 

 

Trives best i ei sand- og grusholdig jord med mye humus og med god drenering. Stående fuktighet må unngås. Bleikkrone er ikke avhengig av at jorda tørker opp i løpet av sommeren. Den tåler/liker(?) litt fuktig jord som  er tilnærmet nøytral med en PH  mellom 6,5 – 7,5.  Full sol til lett skygge. Bleikkrone er noe næringskrevende og bør gjødsles hver vår. Tilsett gjerne noe beinmel. Formeres enklest ved deling hvis planten deler seg i flere løk. Kan også formeres ved ferske frø, men det tar flere år før en har blomsterdyktig løk. 

 

Delvis hårdfør i vår hage. Vi må dekke mot barfrost og vinterregn.  Vår erfaring er at hårdførheten varierer en del. Trolig er det ulike kloner i salg. Vi har opplevd at uten vinterdekke kan løken råtne hvis vi får mye regn med etterpåfølgende  sterk barfrost. På steder med stabilt snødekke bør den være helt hårdfør. Følg nøye med slik at du har kontroll med liljebillene. De kan på få dager gjøre stor skade og sette planten sterkt tilbake selv om Bleikkrone ikke er favorittmat i vår hage.

 

 

 

 

 

 

 

Fritillaria

Planteslekt