Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Fritillaria uva-vulpis

Fritillaria uva-vulpis 1

Norsk navn       : Revekrone.

Viltvoksende i fjellområder i det sydøstlige Tyrkia og til det nordlige Iran. Det har vært en del «frem og tilbake» når det gjelder Fritillaria uva-vulpis. En stund mente enkelte at Fritillaria uva-vulpis og Fritillaria assyriaca var to forskjellige arter, så var det en periode hvor det ble hevdet at det var to ulike navn på samme plante. Nå er de skilt til 2 ulike arter. Vi er usikker på hvem som var den første til å beskrive denne denne planten og nårtid den ble hageplante, men den kom til Kew Gardens i London en gang først på 1930-tallet.

Det hevdes at mesteparten av de løkene som selges som Fritillaria assyriaca og Fritillaria uva-vulpis, egentlig er løker av Fritillaria uva-vulpis.

Løkplante. Bladene er smale, lansettformet og mørk grønne. Spinkle stengler. Visner ned etter blomstring. Plantes tidligst mulig om høsten. Løken er liten til middels. Legges ca 10 cm dypt og med ca 8 cm avstand. Bør ikke forstyrres hvis den trives på voksestedet.

Klokkene er tilnærmet gråbrune med gul kant og store  i forhold til den spinkle stengelen. Det kommer vanligvis 1- 2 blomster på hver stengel. Høyde 25 cm. Blomstrer sein vår – tidlig sommer. I vår hage blomstrer den engang etter 1 mai.

Krever ei humusholdig og næringsrik jord med god drenering.  Bland inn en del sand og grus. Jorda bør tørke opp i løpet av sommeren. Husk den kommer fra områder med tørre somre. Nøytral til ei lett kalkholdig jord er trolig best.  Sol til lett skygge. Bør få et årlig tilskudd av benmel og kompost.

Noe sart og lite voksevillig i vår hage.  Klarer seg noen få år og så er den borte. Trolig er sommeren og/eller høsten for våt. Dessuten – hold et våkent øye med liljebiller og fjern alt du måtte finne.

Fritillaria uva-vulpis har ikke noe offisielt norsk navn. Rev heter vulpes på latin – og vulpis er etter hva vi forstår en bøyning av ordet. Kunne Revekrone være et aktuelt norsk navn ?

Vi tror vi har – et eller annet sted – sett at noen har brukt navnet Druekrone.

Fritillaria uva-vulpis 2

Fritillaria uva-vulpis har samme spinkle voksemåte som Fritillaria melagris.

Fritillaria

Planteslekt