Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Ranunculus aconitifolius

Norsk navn :    Duppesoleie

Syn. :                 Hecatonia platanifolia

Tilhører :         Soleiefamilien — Ranunculaceae

 

Ranunculus aconitifolius vokser  i fjellområder i Sør- og Mellom-Europa. Har forvillet seg i mange land. Trives best i ei noe fuktig og helst næringsrik mark, gjerne med noe sumpaktig preg.  I Norge skal den være viltvoksende enkelte steder i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og i Nordland. Dessuten vokser den i Os i Hordaland. Ranunculus aconitifolius er en gammel hageplante i Nord-Europa. I følge plantearven er dette en gammel og god og mye brukt hageplante i Lofoten. Vi er noe usikker på hva som er det norske navnet , men vi har sett enkelte «offisielle» norske publikasjoner har brukt ordet Duppesoleie.

Klumpplante med ett eller få blad rett over bakken. Bladene er mørk grønne og håndfliket. Bladene er delt helt inn til bladets senter og dette kan være et godt kjennetegn når planten ikke er i blomst. Rota er ei trevlerot. Planten visner ned en gang ut på sensommeren.

Ranunculus aconitifolius blomstrer tidlig sommer.  I vår hage starter blomstringen i månedsskiftet mai/juni. Blomsten er helt hvit «smørblomst».  Blomsten er ca. 3 cm. Høyda ca. 50 cm.

Trives godt i ei veldrenert og litt næringsrik moldjord som er fuktig om våren. Så langt vi har erfart har den små krav til jorda og til PH i jorda, men trolig er ei nøytral til ei lett sur jord det ideelle. Sol til lett skygge i vekstsesongen. Formeres enklest ved deling.

Hårdfør.

389px-Illustration_Ranunculus_aconitifolius0

Illustrasjonen fra Otto Thomes tyske flora av 1885 viser godt hvordan bladene er oppdelt..

 

 

 

 

Ranunculus

Planteslekt