Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Primula jesoana

Norsk navn : Fujiprimula

Syn. :              Primula yesomontana, Primula hondoensis, Primula yedoensis,

Syn.  :             Primula loeseneri, Primula paxiana, Primula tyoseniana,

Syn.  :             Primula maclarenii, Primula hallaiasanensis,

Syn.  :             Auganthus jesoanus

Tilhører      :  Nøkleblomfamilien — Primulaceae

 

Primula jesoana vokser over et stort område i fjellene i det østlige Asia, men uansett voksested så er den en sjelden primula. I Japan finner vi den på det vestlige Hokkaido og på det nordlige Honshu. Dessuten vokser den i Korea og i grensestrøkene mot Manchuria. De primulaene som vokser i Korea blir av mange regnet som en egen art : Primula loeseneri. Voksested er steder med en fuktig og næringsrik jord i det sub-alpine og alpine området.  Samtlige vokseområder er små i utstrekning og antall viltvoksende planter er lite. Primula jesoana og Primula kisoana er nært beslektet og ganske like. Utformingen av bladene er den enkleste måten å skille disse to. Første gang vitenskapelig beskrevet i 1866 av den nederlandske botanikeren Friedrich Anton Wilhelm Miquel (24.10.1811 – 23.1.1871). Miquel er kjent for sine beskrivelser av planter fra det østlige Asia. De første plantene av Primula jesoana i Europa ble dyrket frem av frø i Edinburgh Botaniske Hage i 1932. Det finnes underarter. Vi kjenner ikke noe norsk navn på denne planten, men på svensk heter den Fujiviva. Det er ingen hageplanter i Norge som heter Fujiprimula,– så hvorfor ikke ??

 

Klumpplante som danner ei lita tue av grønne, litt kjøttfulle blad som er mer eller mindre nyreformet med fliket ytterkant og ofte også noe tannet. Bladene har ikke farina. Høyde ved  blomstring ca. 15- 20 cm. Rota er en slags trevlerot.

 

Blomstrer tidlig vår.  I vår hage starter blomstringen en gang omkring 10 mai. Blomstene kommer i en skjerm i toppen av en kort og bladløs stengel. Blomsten er liten, lillarosa med et lite gult øye. Kronbladenes ytterkant er vanligvis bølget/fliket. Blomsterstengel og blad har vanligvis lite eller ikke et tynt lag med hvite hår.

 

Trives godt i ei jevnt fuktig og næringsrik jord med mye humus og en PH omkring 6 – 7.  Stående fuktighet må unngås. Trives trolig best på et sted i halvskygge. Formeres ved deling eller frø. Navnesorter og spesielle farger må formeres ved deling. 

 

Bra hårdfør. De fleste primulaer liker et stabilt vinterdekke (snø). På steder med mye barfrost bør de få et vinterdekke som verner mot vinterregn og barfrost.

 

 Enkelte eksperter hevder at det frøet som tilbys i dag av Primula jesoana ikke er sortsekte. Våre planter stammer fra innkjøpt frø. Ut fra beskrivelse i faglitteratur, tyder mye på at våre planter ikke er  sortsekte Primula jesoana.

 

 

Primula

Planteslekt