Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Anemone ranunculoides Semiplena type 2

 

 

16.05.2015.012ab

 

 

Norsk navn : Fylt gulveis.

Syn. :

Tilhører      : Soleiefamilien — Ranunculaceae

Anemone ranunculoides er viltvoksende i Nord- og Mellom-Europa og Kaukasus, men det er ingen vanlig plante. Den vokser liksom litt her og litt der i  krattskog og løvskog med god jord. Finnes i det sørlige Sverige og Finland, men er meget sjelden i Danmark. I Norge finnes den her og der nordover til Nordreisa i Troms. Det finnes hageformer. Sør-Tyskland har sin egen underart. Det finnes også to underarter i det midtre Sibir. Gulveisen er kommuneblomsten til Bærum kommune. Populær vår-hageplante, spesielt der hvor den ikke vokser vilt. I England har den vært hageplante siden 1500-tallet. Første gang notert som viltvoksende i England var i 1778. Anemone ranunculoides  Semiplena type 2 har doble blomster. Den vi funnet i egen hage før 2008. Type 2 er mer voksevillig enn Semiplena type 1.

Sterkt teppedannende plante som danner tette tepper på samme måte som hvitveis. Bladene er dypt delte i avlange, tannete fliker, ganske lik hvitveis. Høyde 15- 20 cm. Rota er en avlang, forgrenet jordstengel , også den ganske lik hvitveis.

Blomstrer tidlig vår. Det kommer vanligvis 2 blomster på hver stengel. Etablerte planter kan komme med flere blomsterstengler. Fargen er klar gul og blomsten er litt mindre enn hvitveis. Enkelte mener den ligner ei lita soleie. I vår hage starter blomstringen vanligvis etter 25 april. Anemone ranunculoides Semiplena type 2 har mindre blomster enn type 1. Blomsten består av ett sett kronblad. Støvbærene er omdannet til en slags minikronblad slik at de danner en kompakt rund knopp inne i blomsten. Blomsten kan ligne ei kule med kronblader rundt.. Fargen er sterk gul.

Trives best i ei jevnt fuktig og næringsrik jord med mye humus som er svakt sur til nøytral. PH omkring 6 – 7.  Stående fuktighet på unngås. Full sol til lett skygge om våren. Visner ned ut på sommeren. Passer derfor til å plantes på solsiden av løvfellende busker.  Gulveis liker ikke å bli omplantet. Det er heller ikke nødvendig hvis den får ei god jord. Formeres lettest ved deling. Husk at jordstenglene ikke tåler sol og vind. De dør (tørker ut) utrolig fort. Hvis oppbevaring er nødvendig må jordstenglene pakkes inn i fuktig torv.

Hårdfør. Enkelte år kan bladene skades av jordlopper.

 Fylt gulveis type 2 i full blomst den 16 mai 2015.

Fylt gulveis type 2 i full blomst den 16 mai 2015.

 

Anemone

Planteslekt