Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Primula veris Leknes

Primula veris Leknes 1

 

Norsk navn : Marianøklebånd.

Syn. :              Primula columnae, Primula cordifolia, Primula coronaria,

Syn.  :             Primula discolor, Primula domestica, Primula inflata,

Syn.  :             Primula legionensis, Primula macrocalyx, Primula montana,

Syn. :              Primula officinalis, Primula pannonica, Primula pyrenaica,

Syn.  :             Primula suaveolens, Primula uralensis,

Syn.  :             Primula velenowskyi.

Tilhører      :  Nøkleblomfamilien — Primulaceae

 

Primula veris vokser over det meste av det tempererte Europa, i Kaukasus, Lille-Asia og i enkelte områder i det vestlige Sibir. Er forvillet i mange land. Dette store vokseområdet gir forskjell i plantematerialet og det er en del uenighet om hva som er egne arter, hva som er underarter og hva som er ugyldige navn. I Norge er Marianøkleblom vanligst på Østlandet og i Trøndelag. Langs kysten vokser den litt her og litt der ganske langt nord. Typisk for disse voksestedene er at jorda inneholder skjellsand. Det er trolig minst 2 typer av Marianøkleblom i Norge. Det som vokser nord for Dovre er i følge Johannes  Lid » skil seg i fleire kvantitativ trekk frå dei som vokser på Austlandet». Vokser på næringsrike gressbakker og i næringsrik løvskog hvor grunnen er noe kalkholdig. I Sverige er Primula veris rødlistet. Det finnes hageformer og underarter.  Marianøkleblom er en gammel legeplante og en gammel hageplante. Primula veris krysser seg lett med andre primulaer, bl. a. Primula vulgaris og Primula elatior. Dette gjør det vanskelig å vite hva som er hva. Primula veris Leknes stammer fra en gammel hage på Leknes.

 

Klumpplante som danner en rosett av grønne, avlange og eggformede blad med markerte nerver. Bladene er bredest nederst og smalner brått til et langt, dunhårete og vingekantet bladskaft. Bladene har ikke farina. Høyde ved  blomstring ca. 20 – 30 cm. Rota er en jordstengel. Bladenes form er trolig det beste kjennetegnet på Primula veris.

 

Blomstrer tidlig vår. I vår hage starter blomstringen en gang etter 20 april. Blomstene kommer i en noe hengende skjerm i toppen av en lang, bladløs stengel. Blomstene har korte skaft og i løpet av blomstringen løfter de seg mer og mer. Begeret er gulgrønt og har skarpe spisser. Kronbladene har en noe fliket kant og de danner en slags trakt ( i motsetning til Primula elatior hvor kronbladene er flate eller  åpne). Blomsten er lys gul med et noe oransjefarget svelg. Primula veris Leknes har sterkt gule blomster. I vår hage har fargen blitt noe blassere. Dette skjer ofte med planter som flyttes fra Nord-Norge og til Sør-Norge.

 

Trives godt i ei jevnt fuktig og næringsrik jord med mye humus og en PH omkring 6,5 – 7,8. Vi blander noe knust skjellsand eller knust eggeskall i jorda. Stående fuktighet må unngås. Trives trolig best på et sted i halvskygge. Formeres ved deling eller frø. Navnesorter og spesielle farger må formeres ved deling. 

 

 Hårdfør. De fleste primulaer liker et stabilt vinterdekke (snø). På steder med mye barfrost bør de få et vinterdekke som verner mot vinterregn og barfrost. 

Primula veris

Tegning som viser forskjellen på bladene til Primula vulgaris, P.elatior og P.veris.

 

Primula

Planteslekt