Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Bromus inermis Skinners Gold

Norsk navn : Bladfaks.

Syn. :

 

Viltvoksende over store deler av det nordøstlige Europa og langt inn i Sibir. Finnes flekkvis over hele Skandinavia, men er mest vanlig rundt Väneren i Sverige. Hageformen Skinners Gold har gulstripete blad. Opprett, høyvokst gress. Rota kan sende ut lange underjordiske utløpere. Kan bli ugress på steder hvor den trives.

 

Bladene er lange og noe slappe. Blomsten er et noe hengende aks. Høyde 100 cm. Blomstrer om sommeren.

 

Trives i ei dyp og jevnyt fuktig hagejord. Ei nøytral jord er trolig best. PH 5,6 – 8,0. Full sol til lett skygge. Plantested bør velges med omhu da den kan spre seg en del.

 

Hårdfør.

Bromus

Planteslekt