Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Acinos alpinus

Norsk navn :    Alpebakkemynte

Syn. :                 Acinos baumgartenii, Melissa baumgartenii,

Syn. :                 Calamintha alpina, Thymus alpina, Satureja alpina.

Tilhører :          Leppeblomstfamilien  —  Lamiaceae (Labiatae)

 

Acinos alpinus  vokser i de tempererte og sub-alpine områdene i fjellene i det sørlige Europa opp til 2900 moh. Den vokser også i det vestlige Asia og i Nord-Afrika. Voksested er steinete fjellsider og fjellskråninger, urer, morenerygger, elvegrusbanker og annen tørr  og næringsfattig mark. Grunnfjellet er ofte kalkstein. Er nært beslektet med både Calamintha og Thymus. Det finnes en rekke underarter, men vi vet ikke forskjellen på disse. Alpebakkemynte ble første gang beskrevet i 1794  av den tyske vitenskapsmannen Conrad Moench (Konrad Mönch) (15.8.1744 – 6.1.1805). Vi kjenner ikke noe norsk navn, men den viltvoksende slektningen vi har i Norge ( Acinos arvensis) heter Bakkemynte i Lids Norske Flora. Da bør vel navnet Alpebakkemynte være et akseptabelt forslag. Vi har også sett navnet Kransmynte har vært brukt.

 

Klumpplante med lav krypende vekst som danner ei lita, noe rund og løs tue. Stengelen kan bli noe vedaktig. Bladene er mørk grågrønne og minner om Timian. Bladene er friske og grønne tilnærmet hele vekstsesongen.  Bladene tåler noe kulde uten å ta skade. I milde vintre eller ved godt og stabilt snødekke, kan de være vintergrønne. Rota er en slags pælerot som kan gå dypt. I tillegg  dannes det ofte røtter på de krypende stenglene, se bilde nedenfor.

 

Blomstrer om sommeren.  I vår hage starter blomstringen en gang etter 20 juni og blomstrer lenge. Blomsten er en typisk liten rødfiolett timianblomst. Blomstene sitter i knipper på den ca. 15 cm høye blomsterstengelen. Den er ikke blomsterrik i vår hage..

 

Trives godt  i ei tørr, varm, grus- og sandholdig jord i full sol.  Jorda bør være tilnærmet nøytral men en  omkring  PH 6,5 – 7,5.  God drenering er viktig. Stående fuktighet om vinteren må unngås. Alpebakkemynte bør ikke gjødsles. og den formeres enklest ved frø. Ved tidlig såing av frø, kan den blomstre allerede første år.

 

Delvis hårdfør. Kan lett råtne hvis det blir mye veksling mellom vinterregn og barfrost. Bør derfor dekkes på steder med ustabile vintre. I vår hage må den erstattes med ny plante etter noen få år.

Gammel tegning av Acinos alpinus.

Gammel tegning av Acinos alpinus.

 

 

Acinos

Planteslekt