Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Androsace helvetica

 

Norsk navn : Smånøkkel

Syn. :             Androsace aretia, Androsace bryoides, Androsace diapensia,

Syn.  :            Androsace imbricata, Aretia argentea, Aretia bryoides,

Syn.  :            Aretia helvetica,  Diapensia helvetica, Primula helvetica,

Syn.  :            Primula imbricata, Primula willkommi   

Tilhører      :  Nøkleblomfamilien — Primulaceae

 

Androsace helvetica vokser noe spredt over et stort område i det sørlige Europa. Dette er en plante som følger Alpene fra vest  og nesten hele veien østover. Hovedvokseområde er de nordlige delene av Alpene. Vi finner den også et sted  i Pyreneene. Vokser på fjell, morener og  skråninger –  i hovedsak i det alpine beltet opp til 3400 moh. Grunnfjellet på samtlige voksesteder er kalkholdig og voksestedet er utsatt for vær og vindslitt.  Ble beskrevet første gang i 1785 i bokverket Flora pedemontana. Vi kjenner ikke til underarter eller hageformer. Vi vet ikke om noe norsk navn.

 

Klumpplante som danner ei lita kuleformet tue som består av mange små grågrønne rosetter. Rosettene sitter tett sammenpakket. Tua kan få en diameter på flere cm og den er vintergrønn.

 

Blomstrer  engang sen vår. Blomstene kommer enkeltvis på korte, opprettvoksende stengler. Høyde maks 5 cm. Blomstene er hvit med et gult øye.

 

Trives i ei mager jord som inneholder mye sand og grus og med en PH over 7.  Stående fuktighet må unngås, men den må aldri tørke.  Dette er en plante fra åpne bergrabber og vokseplassen må ligge i full sol. Formeres enklest ved frø.

 

Våre planter er døde. I ettertid har vi lært at Androsace helvetica er krevende og  vanskelig som hageplante. Dette er en høyfjellsplante som har store vansker med å tilpasse seg » et liv i hagen». I sitt naturlige miljø er det en plante med en kompakt vekst.Den er også svært blomsterrik. Som hageplante har den lett for å miste begge disse egenskapene.  Androsace helvetica er trolig en plante for «de riktig flinke» . 

 

Androsace

Planteslekt