Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Geranium clarkei Kashmir White

Norsk navn : Kashmirstorkenebb

Syn. :           Geranium pratense, Geranium kashmirianum,         

Tilhører      :    Storkenebbfamilien —  Geraniaceae

 

Geranium clarkei har sitt naturlige vokseområde i Kashmir-fjellene i det vestlige Himalaya. Den ble tidligere regnet som en «underart» av Geranium pratense. Den ble først navnsatt som egen art i 1985 og fikk navn etter den engelske botanikeren Charles Baron Clarke (17.6.1832 – 25.8.1906). Han var den første som samlet inn dette storkenebbet omkring 1875 – 1876.  Vokser helst på næringsrik gressmark og i skråninger.  Det finnes hageformer, men vi vet ikke om underarter.  Geranium clarkei Kashmir White. Den ble tidligere solgt under navnet Geranium pratense Rectum Album. 

 

Mange storkenebb er svært like. Farge og utforming av blad og blomster er gode hjelpemidler for å skille de enkelte artene.

 

Klumpplante som danner ei tue av store, sterkt innskårne blad. De 7 – 9 hovedflikene  går nesten helt inn til bladets senter.  Geranium clarkei er vanligvis lavere og mere kompakt i veksten enn Geranium pratense. Ellers er plantene ganske like i utseende. Rota er en grov jordstengel. Høyde ved  blomstring ca. 40 cm. Geranium clarkei Kashmir White har lite voksekraft i vår hage.

 

Blomstrer midt på sommeren. I vår hage starter blomstringen en gang etter 24 juni. Blomstene sitter samlet i  lette, luftig forgreinete klaser. Den enkelte blomst er ca. 3 cm og flat. Hovedfargen er blåfiolett, men finnes hageformer i flere farger. Geranium clarkei Kashmir White  har enkle, hvite blomster med markerte lillarosa årer.

 

Trives godt i ei veldrenert, men lett fuktig sandjord som inneholder en god del humus. Ei lett sur til nøytral jord med en PH omkring 6 – 7,5 er trolig best. Voksestedet bør ligge i full sol til lett skygge. Bør få litt gjødsel i løpet av våren. Formeres enklest ved deling. 

 

Hårdfør.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geranium

Planteslekt