Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Geranium pratense Midnight Reiter

 

Geranium pratense Midnight Reiter 1

 

Norsk navn : Engstorkenebb

Syn. :           Geranium acknerianum, Geranium alpinum,

Syn.  :          Geranium batrachioides, Geranium caeruleum,

Syn.  :          Geranium coelestinum, Geranium kemulariae, 

Syn.  :          Geranium mariae, Gernium neapolitanum,

Syn.  :          Geranium valde-pilosum.          

Tilhører      :    Storkenebbfamilien —  Geraniaceae

 

Geranium pratense har sitt naturlige vokseområde i mesteparten av det tempererte Europa og Asia. I tillegg finner vi den spredt her og der utafor hovedvokseområdet fra Spania i vest til Japan i øst og Himalaya i sør. Et så enormt vokseområde gir rom for mange ulike navn og uenighet om hva som er hva. Vokser helst på næringsrik gressmark og i veiskråninger. I Norge vokser den  til Tromsø og hos oss finner vi den også ofte på tangvoller og grusstrender.  Det finnes en rekke underarter og hageformer. Engstorkenebb er kommuneblomst for Bjugn i Sør-Trøndelag. Så langt vi vet, har den ikke vært brukt i folkemedisinen. Geranium pratense Midnight Reiter er en hageform.

 

Mange storkenebb er svært like. Farge og utforming av blad og blomster er gode hjelpemidler for å skille de enkelte artene.

 

Klumpplante som danner ei tue av store, sterkt innskårne blad. De 7 – 9 hovedflikene  går nesten helt inn til bladets senter. Stenglene er slapp opprette, kantete og har tydelige knær. Stenglene kan være noe rødfarget. Rota er en grov jordstengel.med opprett vekst. Veksten er noe «løs» og hele planten kan legge seg ved vind og regn. Høyde ved  blomstring ca. 50 – 70 cm. Geranium pratense Midnight Reiter har blad som er mørk brune med en noe grønnaktig glans. Alle brunbladete storkenebb stammer fra de plantene som amerikaneren Victor Reiter klarte å krysse fram en gang etter 1970. Disse brunbladete storkenebb samles nå i en egen gruppe som kalles Victor Reiter Group ( Register of Geranium Cultivar Names) Høyde ca. 40 cm.

 

Blomstrer midt på sommeren. I vår hage starter blomstringen en gang etter 24 juni. Blomstene sitter samlet i  lette, luftig forgreinete klaser. Den enkelte blomst er ca. 3-4 cm og flat. Hovedfargen er blåfiolett, men finnes hageformer i flere ulike farger. Det finnes også mer eller mindre fylte former av Engstorkenebb. Geranium pratense Midnight Reiter har enkle mørk blålilla blomster.

 

Trives godt i ei veldrenert, men lett fuktig sandjord som inneholder en god del humus. Ei lett sur til nøytral jord med en PH omkring 6 – 7,5 er trolig best. Voksestedet bør ligge i full sol til lett skygge. Bør få litt gjødsel i løpet av våren. Formeres enklest ved deling. 

 

Hårdfør. 

 

 

 

 

 

Geranium

Planteslekt