Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Primula algida

Norsk navn : Primula

Syn. :              Primula caucasica, Primula farinosa var. armena, 

Syn.  :             Primula luteo-farinosa, Primula auriculata var. sibirica,

Syn.  :             Primula longifolia, Primula bungeana, Primula hoockeri.

Tilhører      :  Nøkleblomfamilien — Primulaceae

 

Primula algida vokser over et meget stort område i Asia, fra det nordøstlige Tyrkia, gjennom Kaukasus, det nordlige Irak og Iran og videre gjennom Afghanistan  og områdene på nordsiden av Himalaya til fjellområdene i det vestlige Kina. Vokser også i Altai området. Dette enorme vokseområdet gir stor forskjell i plantematerialet og det er en del uenighet om hva som er egne arter, hva som er underarter og hva som er ugyldige navn. Vokser på steder med ei lett fuktig og næringsrik jord i det tempererte og sub-alpine beltet i høyder mellom 2000 – 6000 moh. Den første som omtalte planten skal være den russiske vitenskapsmannen Johannes Michael Friedrich Adams (30.6.1780 – 1.3.1838) Han er kjent for sine reiser i Asia helt øst til Kina. I 1806 fant han rester av en innefrosset mammut i det nordlige Sibir ved elva Lena. Den er nevnt som hageplante i England i 1886. Det finnes underarter. Vi kjenner ikke noe norsk navn på Primula algida.

 

Klumpplante som danner ei  tue av grønne, avlange og med markerte nerver. Bladene har en fintannet kant. Bladene har ikke farina. Høyde ved  blomstring ca. 20 – 30 cm. Rota er ei trevlerot. Planten kan minne litt om vår egen Fjellnøkleblom.

 

Blomstrer tidlig vår.  I vår hage starter blomstringen en gang omkring 10 mai. Blomstene kommer i en kuleformet skjerm i toppen av en kort, men tykk og bladløs stengel. Blomsten er i de rødfiolette nyansene. Den enkelte  blomst er liten og noe flattrykt.

 

Trives godt i ei jevnt fuktig og næringsrik jord med mye sand og grus og en PH omkring 6 – 7.  Stående fuktighet må unngås. Trives trolig best på et sted i halvskygge. Formeres ved frø.  

 

 Bra hårdfør. De fleste primulaer liker et stabilt vinterdekke (snø). På steder med mye barfrost bør de få et vinterdekke som verner mot vinterregn og barfrost.  Primula algida er en kortlevd plante. Den må fornyes med få års mellomrom. En bør høste eget frø hvis mulig, da Primule algida er en sjelden plante i frøkatalogene. Vi har mistet vår plante.

primula algida

Skisse over 1-4. Primula concinna, 5-7. Primula meiotera, 8-12 Primula algida

 

 

Primula

Planteslekt