Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Corydalis buschii

Norsk navn : Rosa lerkespore.

Syn. :              Corydalis chosenensis, Pistolochia buschii           

Tilhører :       Valmuefamilien —  Papaveraceae  

Noen deler Valmuefamilien opp i flere familier. Planter med leppeformete blomster blir da samlet i Jordrøykfamilien — Fumariaceae.

 

Corydalis buschii er viltvoksende i det nordøstlige Nord-Korea, i tilgrensende områder i Kina og nordover gjennom Amur-området mot Vladivostok i Sibir. Voksested er lett fuktige dalsider og gressbakker med næringsrik jord. Vokser som undervegetasjon i barskogsområder opp til 1100 moh.  Vi vet ikke om noen underarter eller eller hageformer. Bruken av Corydalis buschii som hageplante er forholdsvis ny. Det var den kjente plantesamleren fra Latvia – Janis Ruksans – som lanserte planten. Han hadde samlet inn planter fra Vladivostok-området. Vi har ikke funnet noe offisielt norsk navn på Corydalis buschii, men vi har sett at enkelte bruker navnet Blodlerkespore. Ut fra fargen på blomsten er dette et mindre godt forslag. Dragland planteskole bruker navnet Rosa lerkespore og det er ut fra blomsten et bedre forslag.

 

Klumpplante som danner en lav, men opprett og frodig rosett av gressgrønne, noe skjøre blad. Bladene er vanligvis 2 ganger 3 koblede og hvert enkelt lite blad har små innsnitt. Rota er en sakte krypende knollaktig jordstengel. Bladverket visner ned i løpet av sensommeren. Høyde ca. 20 cm.

 

Corydalis elata starter blomstringen litt ut på sommeren. I vår hage har det vært omkring den 10 juni. Det gjør at den ikke er utsatt for sein vårfrost og vil derfor være et godt alternativ på steder som plages med sein vårfrost. Blomsten er avlang og tydelig delt opp i lepper. Den enkelte blomst er ca. 3 cm og er samlet i «store», tette klaser. Fargen kan være ulike purpurrosa nyanser.  Frukten er en avlang belg med små, svarte frø.

 

Trives godt  i ei jevnt fuktig og næringsrik jord som inneholder mye humus. Ei svakt sur til nøytral  jord er trolig best.  PH 6 – 7.  Stående fuktighet må unngås.  Et voksested i lys skygge er trolig det beste. Omplantes når bladverket begynner å visne. Husk å sette en pinne der hvor planten står slik at du er sikker på at  du klarer å finne knollen. Formeres ved ferske frø. Vær OBS på at maur kan stikke av med frøene. Frøene skal inneholde noe som maur liker.

 

Hårdfør.

 

 

 

 

Corydalis

Planteslekt