Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Fritillaria montana

 

 

Norsk navn : Bergkrone

Syn. :          Fritillaria caussolesis, Fritillaria degeniana, Fritillaria gawleri,

Syn.  :         Fritillaria intermedia,Fritillaria neglecta, Fritillaria nigra,

Syn.  :         Fritillaria orsiniana, Fritillaria pollinensis, Fritillaria racemosa,

Syn.  :         Fritillaria tenella, Fritillaria pyrenaica var. multiflora.

Tilhører      :  Liljefamilien — Liliaceae

 

Fritillaria montana har sitt vokseområde i det vestlige Europa. Den vokser spredt over et stort område fra det sørlige Frankrike, gjennom Italia, Østerrike, Ungarn og landene på Balkan til Svartehavet og inn i den sørlige delen av Russland. Voksested varierer mye fra område til område, men er vanligvis rasmark, fjellskråninger, tørr gressmark, lysåpen skog og kratt og annen karrig mark som tørker opp i løpet av sommeren i det sub-alpine beltet og hvor grunnfjellet vanligvis er kalkholdig. Fritillaria montana er en noe variabel art og det er en del vitenskapelig uenighet om hva som er hva. De første beskrivelsene kom i perioden 1800 – 1810 av ulike personer og av planter som vokste ulike steder i Europa. Det er størst uenighet om navnene Fritillaria montana, Fritillaria degeniana, Fritillaria nigra, Fritillaria orientalis og Fritillaria tenella   Vi kjenner ikke noe norsk navn, men vi vet at navnet Bergkrone har vært foreslått og det er et bra forslag. Bergkrone er i dag rødlistet i enkelte områder.

 

Løkplante som har sommerhvile. Bergkrone har forholdsvis stor rund løk og løken gir inntrykk av at den er laget av to store og kjøttfulle skjell. Løken er tilnærmet luktfri. Blomsterstengelen er stivt opprettvoksende. Den kan bli opptil 40 cm og har mange langsmale stengelblad.  Fritillaria montana begynner å vokse tidlig vår og den visner raskt ned etter blomstring. Løken plantes ca. 10 cm dypt og med ca. 10 cm avstand. Ny løk bør plantes så tidlig som mulig om høsten og den enkelte løk legges på skrå slik at minst mulig fukt samles inne i løken. Lag gjerne et drenerende lag med sand under løken og bland inn noe beinmel i jorda.

 

Blomstrer sein vår. I vår hage starter blomstringen en gang etter 15 mai ved normale vårer. Det gjør den utsatt for sein vårfrost. I vår hage har den tålt kulde ned til – 4 C så lenge blomsten står i knopp. En kraftig løk kan gi over 3  store, hengende og noe eggformete klokker. Fargen er litt ubestemmelig, men varierer fra mørk rødbrun til nesten svartbrun og med gulgrønne og grønne markeringer. 

 

Trives best i ei sand- og grusholdig jord med mye humus og med god drenering. Stående fuktighet må unngås. Det er viktig at jorda tørker opp i løpet av sommeren, men den tåler en del sommerfuktighet. Jorda bør være tilnærmet nøytral til svakt kalkholdig med en PH  mellom 6 – 7,8.  Full sol er viktig slik at jorda tørker. Bergkrone er noe næringskrevende og bør gjødsles hver vår. Tilsett gjerne noe beinmel. Formeres enklest ved deling hvis planten deler seg i flere løk. Kan også formeres ved ferske frø, men det tar flere år før en har blomsterdyktig løk.  

 

Delvis hårdfør i vår hage. Vi må dekke mot barfrost og vinterregn. Uten vinterdekke råtner løken hvis vi får mye regn med etterpåfølgende  sterk barfrost. På steder med stabilt snødekke bør den være helt hårdfør. Den er  dyrkes og er hårdfør i Harstad. Riktig klon er trolig viktig. Følg nøye med slik at du har kontroll med liljebillene. De kan på få dager gjøre stor skade og sette planten sterkt tilbake.

 

 

 

 

 

 

Fritillaria

Planteslekt