Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Fritillaria raddeana

Fritillaria raddeana 1

Norsk navn : Halmgul keiserkrone.

Fritillaria raddeana har sitt vokseområde i det vestlige og sentrale Asia. Den vokser spredt over et stort område fra det sørøstlige Tyrkia, gjennom det nordlige og østlige Iran , gjennom de sørlige delene av de tilgrensende tidligere sovjet-republikkene og videre inn i Afghanistan hvor den har sitt viktigste vokseområde. Det opplyses at den vokser spredt videre østover til Kashmir. Voksested er rasmark, fjellskråninger, tørr gressmark og annen karrig mark som tørker opp i løpet av sommeren i høyder opp til 2500 moh. Første gang omtalt i et  russisk vitenskapelig  magasin i 1867 av den tysk/russiske botanikeren Eduard August von Regel (13.8.1815 – 5.4.1892). Den ble lansert som hageplante i 1909, men den er fortsatt en uvanlig plante både i Europa og i Norge.

Planten har fått sitt navn etter den tyske naturforskeren Gustav Ferdinand Richard Rabbe (1831-1903). Han er mest kjent for sine reiser i Sibir og Kaukasus. Rabbe døde i Georgia.

Halmgul keiserkrone har stor rund løk og løken gir inntrykk av at den er laget av to store og kjøttfulle skjell. Løken er tilnærmet luktfri. Blomsterstengelen er kraftig og stivt opprettvoksende. Den kan bli opptil 75 cm og har mange langsmale stengelblad. De siste 10 – 15 cm av stengelen er bladløs.  Halmgul keiserkrone begynner å vokse tidlig vår og den visner raskt ned etter blomstring.

Løken plantes ca. 15 cm dypt og med ca. 20 cm avstand. Ny løk bør plantes så tidlig som mulig om høsten og den enkelte løk legges på skrå slik at minst mulig fukt samles inne i løken. Lag gjerne et drenerende lag med sand under løken og bland inn noe beinmel i jorda.

Blomstrer sein vår. I vår hage starter blomstringen en gang omkring 1 mai ved normale vårer. Det gjør den utsatt for sein vårfrost. I vår hage har den tålt kulde ned til – 4 C så lenge blomsten står i knopp. Blomstene sitter tett  samlet under en liten bladdusk . En kraftig løk kan gi over 15  store og stjerneformede klokker. Fargen er litt ubestemmelig gulgrønn med grønne markeringer.  

Trives best i ei sand- og grusholdig jord med mye humus og med god drenering. Stående fuktighet må unngås. Det er viktig at jorda tørker opp i løpet av sommeren. Jorda bør være tilnærmet nøytral til svakt kalkholdig.  Full sol er viktig slik at jorda tørker. Halmgul keiserkrone er noe næringskrevende og bør gjødsles hver vår. Tilsett gjerne noe beinmel. Formeres enklest ved deling hvis planten deler seg i flere løk. Kan også formeres ved ferske frø, men det tar flere år før en har blomsterdyktig løk.

Halmgul keiserkrone kan være noe lunefull og det kan være vanskelig å finne riktig voksested i hagen. 

Den har vært forbausende hårdfør i vår hage på tross av at vi har vinterregn og barfrost i passe blanding. Den har stått i omkring 15 år på samme sted, men det er fortsatt bare 1 blomstringsdyktig løk.

Følg nøye med slik at du har kontroll med liljebillene. De kan på få dager gjøre stor skade og sette planten sterkt tilbake.

Fritillaria raddeana tilhører gruppe 2.

Vi kjenner ikke noe norsk navn, men farge og voksemåte gjør at vi synes Halmgul keiserkrone er et bra forslag og Fritillaria raddeana er nært beslektet med den mer kjente Keiserkrone (Fritillaria imperalis).

 Vi kan av og til finne den omtalt som Fritillaria askabadensis eller Petilium raddeanum,  men det er ikke godkjente navn.

Fritillaria raddeana 2

Her er knoppene på tur opp i det fri og på dette stadiet tåler den litt frost. Dato 24 april 2010.

Fritillaria raddeana 3

Fritillaria raddeana har så langt ikke satt sideløk i vår hage. Det er trist. Den er en pen plante.

Fritillaria

Planteslekt