Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Allium oreophilum

 

Allium oreophilum 1

 

Norsk navn :   Bergløk

Syn. :                Allium ostrowskianum, Allium platystemon

Tilhører :         Løkfamilien —  Alliaceae.

 

Allium oreophilum vokser over et stort område i Asias fjellverden, fra Kaukasus i vest og østover mot Kinas fjellverden. Vokser på rasmark og steinete fjellskråninger i det sub-alpine beltet mellom 3000 – 4000 moh.  Ble første gang beskrevet i 1831  i bokverket «Verzeichness der Planzen des Caspischem Meeres» av den russiske/tyske botanikeren Carl Anton von Meyer (1.4.1795- 24.2.1855).  Det finnes underarter og hageformer. 

 

Løkplante med en flerårig løk. Vanligvis vokser det ut en til flere sideløk hvert år. Etter noen år kan det bli mange sideløker slik at de danner et tett klump. Det kommer en blomsterstengel fra hver løk. Den enkelte løk er noe ovalt formet og 1 – 2 cm lang. Det ytre løkskallet er papiraktig og har en gråaktig farge. Bergløk har to jevnsmale, gresslignende blad som fort blir slappe og når planten er i blomst, ligger bladene på bakken. Bladene er lengre enn blomsterstilken. Bladene må ikke fjernes før de er gule da de er viktige for neste års blomstring. Løkene plantes  ca. 10 cm dypt.

 

Bergløk blomstrer midt på sommeren. I vår hage starter blomstringen vanligvis etter 20 juni. Blomstene sitter samlet i en liten kuleformet skjerm på stive stilker. Den enkelte blomst er ca. 2 cm og fargen er karminrosa. Høyda ca. 20 cm.

 

Bergløk er en ganske robust løkplante og vil klare seg på de fleste jordarter. Frodigst blir den på ei varm sand- og grusholdig jord med en god del humus i full sol. Jord med jevn fuktighet i vekstsesongen.  Stående fuktighet må unngås.PH omkring 6,5 – 8,5, dvs fra nøytral jord til ei kalkholdig jord.  Ei lett overgjødsling hver vår  er fordelaktig.

 

Allium oreophilum er  helt hårdfør i vår hage. Vi har heller ikke hatt noen tegn til skader fra hare og rådyr.

allium oreophilum

Bergløk. Tegning fra 1873. Hentet fra Curtis Botanical Magazine.

 

 

 

 

 

 

Allium

Planteslekt