Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Geranium sanguineum Album

Norsk navn : Hvit Blodstorkenebb

Syn. :           Geranium grandiflorum, Geranium lancastriense,

Syn.  :          Geranium prostratum, Geranium sanguineiforme.         

Tilhører      :    Storkenebbfamilien —  Geraniaceae

 

Geranium sanguineum vokser over det meste av det tempererte Europa og et stykke inn i det vestlige tempererte Asia og i Kaukasus-området. I Norge er den forholdsvis vanlig i kyst og fjordstrøkene i Sør-Norge til og med Hordaland. Ellers litt her og der. Vokser på varme og lysåpne skogkanter, svaberg, skråninger m.m., helst i noe kalkholdig jord. Det finnes en rekke underarter og hageformer. Blodstorkenebb var kommuneblomst for tidligere Kråkerøy i Østfold. Så langt vi vet, har den ikke vært brukt i folkemedisinen. Vår plante kommer fra svabergene i Bohuslen. Geranium sanguineum Album er en hageform. Den ble funnet i en hage i Skottland, trolig før 1940.

 

Mange storkenebb er svært like. Farge og utforming av blad og blomster er gode hjelpemidler for å skille de enkelte artene.

 

Klumpplante som danner et lite teppe av små, litt glinsende blad. Bladene er sterkt innskårne med 5 – 7 fliker og de kan få fine, rødlige høstfarger. Stenglene er slapp opprette, kantete og har tydelige knær. Stenglene er vanligvis noe rødfarget. Rota er en grov jordstengel. Veksten er noe «løs og luftig». Høyde ved  blomstring ca. 30 cm. 

 

Blomstrer midt på sommeren. I vår hage starter blomstringen en gang etter 15 juni. Blomstene sitter enkeltvis på tynne stengler. Dette er et godt kjennetegn på Blodstorkenebb. Nesten samtlige storkenebb har blomstene samlet to og to. Den enkelte blomst er stor ca. 4 – 5  cm og flat. Hovedfargen er rødfiolett, men finnes hageformer i flere ulike farger. Geranium sanguineum Album har tilnærmet helt hvite blomster.

 

Trives godt i ei veldrenert, men lett fuktig sandjord som inneholder en god del humus. Ei lett kalkholdig eller ei nøytral jord med en PH omkring 6,5 – 8,0 er trolig best. Voksestedet bør ligge i full sol til lett skygge. Bør få litt gjødsel i løpet av våren. Formeres enklest ved deling. 

 

Hårdfør. 

 

 

 

 

 

 

Geranium

Planteslekt