Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Corydalis solida White Night

 

Corydalis solida White Knight 1

 

Norsk navn : Hagelerkespore.

Syn. :               Corydalis halleri, Corydalis tenella

Tilhører :         Valmuefamilien —  Papaveraceae

 

Corydalis solida er viltvoksende over et stort område i det tempererte Europa  og langt inn i Sibir. Sørgrensen går i Nord-Italia og Hellas. Viltvoksende i det sørlige Finland, men ikke i Skandinavia og Storbritannia.  Her har den forvillet seg , også i Norge. Overalt vokser den i næringsrik løvskog eller beitemark. Det finnes underarter og mange hageformer. Hagelerkespore er en gammel hageplante i Norge.  Corydalis solida White Knight er en hageform. Det hevdes at dette er den beste hvite av alle hagelerkesporer.  Noen deler Valmuefamilien opp i flere familier. Planter med leppeformete blomster blir da samlet i Jordrøykfamilien — Fumariaceae.

 

Klumpplante som danner en lav, men opprett og frodig rosett av frisk grågrønne, noe skjøre blad. Bladene er vanligvis 2 ganger 3 koblede og hvert enkelt lite blad har små innsnitt. Et kjennetegn for Corydalis solida er at bladstengelen har et ovalt, noe skjellaktig blad nede på stengelen. Rota er en knollaktig jordstengel. Bladverket visner ned ganske tidlig på sommeren. Høyde ca. 20 cm.

 

Hagelerkesporene starter blomstringen tidlig. I vår hage har de enkelte år startet blomstringen omkring 15 april. Det gjør de svært utsatt for sein vårfrost. Blomsten er avlang og tydelig delt opp i lepper. Den enkelte blomst er ca. 3 cm og er samlet i «store», tette klaser. Fargen er litt ubestemmelig grå-rosa-purpur.  Frukten er en avlang belg med små, svarte frø. De ulike hageformene har sterkere farge på blomsten. Corydalis solida White Knight har helt hvite blomster og kommer trolig i blomst litt senere enn mange andre hagelerkesporer. I vår hage har Corydalis solida White Knight kommet i blomst etter den 20 april.

 

Trives godt  i ei jevnt fuktig og næringsrik jord som inneholder mye humus. Ei svakt sur til nøytral  jord er trolig best.  PH 6,5 – 7,5. Stående fuktighet må unngås. Voksested kan være fra sol til lys skygge. Kan omplantes når bladverket begynner å visne. Husk å sette en pinne der hvor planten står slik at du er sikker på at  du klarer å finne knollen. Formeres ved ferske frø. Vær OBS på at frøplanter av hageformer kan variere sterkt.

 

Hårdfør i vår hage.

 

 

 

 

 

 

 

Corydalis

Planteslekt