Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Corydalis solida ssp.transsylvanica

 

Corydalis transsilvanica 1

 

Norsk navn : Hagelerkespore.

Syn. :               Corydalis halleri, Corydalis tenella

Tilhører :         Valmuefamilien —  Papaveraceae

 

Corydalis solida er viltvoksende over et stort område i det tempererte Europa  og langt inn i Sibir. Sørgrensen går i Nord-Italia og Hellas. Viltvoksende i det sørlige Finland, men ikke i Skandinavia og Storbritannia.  Her har den forvillet seg , også i Norge. Overalt vokser den i næringsrik løvskog eller beitemark. Det finnes underarter og mange hageformer. Hagelerkespore er en gammel hageplante i Norge. Vi er noe usikre på denne planten. Navnet tilsier at Corydalis solida ssp. transsylvanica skal være en underart. Transsylvanica er en del av dagens Romania. Vi kan ikke finne den i floraer fra det området. Det tyder på at det er en hageform med et noe spesielt navn. Noen deler Valmuefamilien opp i flere familier. Planter med leppeformete blomster blir da samlet i Jordrøykfamilien — Fumariaceae.

 

Nye opplysninger forteller : Det nederlandske firmaet The Van Tubergen Nurseries tilbød i sin katalog for 1925 » Corydalis solida transilvanica rubra». Firmaet hadde samlet inn rosa og røde former som vokste i de Transsylvanske Alper. Det var i disse fjellene en kunne fine Corydalis solida med rødfargete blomster. En av disse formene skal senere ha blitt døpt G.P.Baker (En kjent engelsk fjellklatrer). Det antas at alle røde lerkesporer stammer fra denne. Planten forsvant fra salgslistene og ble glemt. I 1972 markedsførte  tsjekkerne Josef Kupec og Milan Prasil røde lerkesporer, men vi vet ikke under hvilket navn. På et botanisk møte i 1977 ble det gjort et forsøk på å rydde opp i hva som var hva innen Corydalis solida. Det ble bl.a. bestemt at alle røde skulle hete : Corydalis solida George Baker. Det har nok ikke fungert for i dag er det flere ulike røde lerkesporer på salgslistene. 

Det engelske  «The  Telegraph» skriver : The seedlings vary and many nurseries supply tubers formed from seedlings – perhaps without realising how variable they can be. As a result there are wishy-washy impostors masquerading under the ‘George Baker’ and ‘Beth Evans’ names. It is better to buy any form or subspecies of C. solida (sometimes labelled C. transsylvanica) when the flowers are on, and remember that the colour deepens after colder winters – especially with red forms. A ‘Prasil Strain’ of strong reds (based on their collection) is available from Pottertons Nursery. The still rare ‘Zwanenburg’ is said to be the reddest of all. Kath Dryden has also named a red seedling ‘Firecracker’. 

Vi beholder derfor navnet Corydalis solida ssp. transsylvanica. Det var det som sto på plantelappen den gang vi kjøpte planten.

 

Klumpplante som danner en lav, men opprett og frodig rosett av frisk grågrønne, noe skjøre blad. Bladene er vanligvis 2 ganger 3 koblede og hvert enkelt lite blad har små innsnitt. Et kjennetegn for Corydalis solida er at bladstengelen har et ovalt, noe skjellaktig blad nede på stengelen. Rota er en knollaktig jordstengel. Bladverket visner ned ganske tidlig på sommeren. Høyde ca. 20 cm.

 

Hagelerkesporene starter blomstringen tidlig. I vår hage har de enkelte år startet blomstringen omkring 15 april. Det gjør de svært utsatt for sein vårfrost. Blomsten er avlang og tydelig delt opp i lepper. Den enkelte blomst er ca. 3 cm og er samlet i «store», tette klaser. Fargen er litt ubestemmelig grå-rosa-purpur.  Frukten er en avlang belg med små, svarte frø. De ulike hageformene har sterkere farge på blomsten. Corydalis solida ssp.transsylvanica har pene rødrosa blomster.

 

Trives godt  i ei jevnt fuktig og næringsrik jord som inneholder mye humus. Ei svakt sur til nøytral  jord er trolig best.  PH 6,5 – 7,5. Stående fuktighet må unngås. Voksested kan være fra sol til lys skygge. Omplantes når bladverket begynner å visne. Husk å sette en pinne der hvor planten står slik at du er sikker på at  du klarer å finne knollen. Formeres ved ferske frø. Vær OBS på at frøplanter av hageformer kan variere sterkt.

 

Hårdfør i vår hage.

 

 

 

 

 

 

Corydalis

Planteslekt