Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Trollius hybrid Magnar Aspaker

 

Trollius sp. Aspaker

 

Norsk navn :  Ballblom.

Syn. :

Tilhører :        Soleiefamilien — Ranunculaceae

Trollius europaeus er viltvoksende over store områder i den tempererte sonen av Europa og litt inn i Sibir. Er ikke viltvoksende på Island. I Norge er den en typisk innlandsplante og størst utbredelse har den trolig i Troms og Finnmark. Den er ikke vanlig langs kysten fra Kristiansand og nordover til Troms. På innlandet vokser den til minst 12oo moh.  Vokser på fuktig og helst kalkrik gressmark, lysåpne skoger  og langs bekker og vann helt opp på snaufjellet. Spesielt pen og fargesterk i den i områder med noe kjølig og fuktig vår. Det finnes underarter og mange hageformer. Trollius europaeus er fylkesblomsten til Troms og kommuneblomst for Røyrvik (Nord-Trøndelag). Ballblom er fredet i bl.a. Bulgaria og Skottland. Den er en truet art i nesten hele det sentrale Europa. Trollius Magnar Aspaker er en hageform. Vi fikk den som frøplante fra Magnar Aspaker i Harstad.

Klumpplante med  opprett vekst.  Blomsterstengelen vokser rett opp og har få eller ingen forgreining. Bladene er blanke og hånddelte. Rota er ei trevlerot. En enkelt plante kan  danne ei stor tue. Under gode vekstforhold er planten  frisk og grønn til langt ut på sommeren. Hvis en ikke ønsker å samle frø, kan planten klippes ned rett etter blomstring. Da kommer det ny og frisk vekst. Trollius Magnar Aspaker er robust og voksevillig.

Ballblom blomstrer tidlig vår. I vår hage starter blomstringen engang etter 17 mai. Blomsten er bolleformet, ca. 3 cm og lysegul. Blikkfang. Ei frodig tue med Ballblom kan bli opp til 80 cm. Trollius Magnar Aspaker har flate, enkle blomster med markerte støvbærere. Fargen er lys gul. Trolig er dette en krysning mellom europeisk og asiatisk ballblom.

Vokser godt i ei næringsrik og jevnt fuktig jord som ikke tørker ut. I tørkeperioder kan ekstra vanning være fordelaktig. Ballblom klarer seg på noe tørrere jord, men blir mindre frodig og pen. Trives best i ei nøytral til noe kalkholdig jord. PH 6,5 – 7,8.  Sol til lett skygge. Formeres enklest ved deling. Kan også formeres ved helt ferske frø som såes i sumpaktig jord.

Hårdfør. Kan få soppsykdommer m.m. hvis jorda blir for tørr

 

 

 

Trollius

Planteslekt