Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Filipendula multijuga

 

Norsk navn : Palmemjødurt.

Syn. :           Filipendula palmata Nana, Filipendula  x purpurea Nana,

Syn.  :          Filipendula x purpurea Digitata Nana.

Vi er noe usikker på denne planten. Enkelte seriøse kilder oppgir at dette er en egen art (Filipendula multijuga), mens andre bruker et av de navnene som er nevnt ovenfor.      

Tilhører      :  Rosefamilien — Rosaceae

 

Filipendula multijuga  kommer fra det østlige Asia. Etter det vi kjenner til, vokser den bare i fjellene på Honshu, Shikoku og Kyushu i Japan hvor den vokser i lysåpen skog, elvebredder og på åpne gressbakker og beitemarker i høyder over 1000 moh. Felles for voksestedene er  ei næringsrik og tilstrekkelig fuktig jord. Første gang beskrevet i 1784 av den svenske naturforskeren Carl Peter Thunberg (11.11.1743 – 8.8.1828) i boka Flora Japonica . Thunberg benevnes som Japans Linne etter et opphold i Japan fra 1775 –  1776. Han kalte planten Spirea palmata. Den vitenskapelige beskrivelsen kom i 1879 av den russiske botanikeren Karl Ivanovich (Carl Johann) Maximovich (23.11.1827 – 16.2.1891. Maximovich er kjent for sine reiser i det østlige Asia.  Det finnes underarter og hageformer.  Gammel hageplante i Japan. Unge planteskudd ble kokt og brukt i ulike matretter.

 

Klumpplante som danner ei lita «busk» av stive opprette stilker. Bladene er store, håndfliket og de enkelte småbladene er tannet.Bladene er mørk grønne, opp til 30 cm lange.  Enkelte hageformer har pene flerfargete blad. Røttene går dypt og blir over tid noe vedaktig. Høyde ved  blomstring omkring 40 – 50 cm. Vi har trolig Filipendula multijuga Hjørdis. Dette er en plante som ble «oppdaget» av Hjørdis Åkre, en tidligere norsk planteskoleeier. 

 

Blomstrer midt på sommeren. I vår hage starter blomstringen engang etter 15 juli. Blomstene er samlet i luftige klaser på stive stengler.  Filipendula multijuga har rosafargete blomster. 

 

Trives nesten i all slags veldrenert hagejord men foretrekker ei noe fuktig, dyp og næringsrik jord med en PH mellom 6 – 7.  Liten mjødurt blir penest i sol til lett skygge. Formeres enklest ved deling.

 

Hårdfør. 

Filipendula

Planteslekt