Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Corydalis hybrid Craigton Blue

Norsk navn : Pandalerkespore.

Syn. :                         

Tilhører :       Valmuefamilien —  Papaveraceae  

Noen deler Valmuefamilien opp i flere familier. Planter med leppeformete blomster blir da samlet i Jordrøykfamilien — Fumariaceae.

 

Corydalis Craigton Blue er en hageform som stammer fra Skottland. Den ble funnet omkring år 2000 av Ian Young og han opplyser at dette er en naturlig krysning mellom Corydalis 0meiana og Corydalis flexuosa. En vil mange steder se at det står at Corydalis Craigton Blue er en krysning mellom Corydalis elata og Corydalis flexuosa. (Dette må derfor være uriktige opplysninger.) Bruken av Corydalis flexuosa som hageplante begynte en gang omkring 1990 selv om planten første gang ble omtalt  i 1865 av kjente franske misjonæren og naturvitenskapsmannen Pere Armand David (27.9.1826 – 10.11.1900). David er kjent for sine reiser i Kina og sin kunnskap om kinesiske planter, dyr, insekter m.m. De plantene som ble bragt til USA i 1986 kom trolig fra Woolong Panda-reservat. Derfor navnet Pandalerkespore. Corydalis Craigton Blue er kåret til en av de beste blå hageformene av lerkespore.

 

Klumpplante som danner en lav, men opprett og frodig rosett av frisk grågrønne, noe skjøre blad. Bladene er vanligvis 2 ganger 3 koblede og hvert enkelt lite blad har små innsnitt. Rota er en sakte krypende jordstengel. Bladverket visner ned i løpet av sensommeren. Høyde ca. 20 cm.

 

Corydalis flexuosa starter blomstringen midt på sommeren. I vår hage har det vært omkring den 20 juni. Det gjør at den ikke er utsatt for sein vårfrost. Blomsten er avlang og tydelig delt opp i lepper. Den enkelte blomst er ca. 3 cm og er samlet i «store», tette klaser. Fargen er blå med en anelse av fiolett.  Frukten er en avlang belg med små, svarte frø.

 

Trives godt  i ei jevnt fuktig og næringsrik jord som inneholder mye humus. Ei svakt sur til nøytral  jord er trolig best.  PH 6 – 7.  Stående fuktighet må unngås.  Et voksested i lys skygge er trolig det beste. Omplantes når bladverket begynner å visne. Husk å sette en pinne der hvor planten står slik at du er sikker på at  du klarer å finne knollen. Formeres ved ferske frø. Vær OBS på at maur kan stikke av med frøene. Frøene skal inneholde noe som maur liker.

 

Hårdfør i vår hage.

Corydalis

Planteslekt