Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Primula waltonii

 

Norsk navn : Tibetprimula

Syn. :              Primula vinosa, Primula prionotes,

Syn.  :             Primula sikkimensis microdonta.

Tilhører      :  Nøkleblomfamilien — Primulaceae

 

Primula waltonii vokser i de sentrale delene av Himalaya, fra Sikkim i vest til Bhutan i øst og nordover inn i Tibet.  Hovedvokseområde er Lhasa og det sentrale Tibet. Vokser langs elver og bekker i områder opp til 5800 moh. Voksestedene er områder med moderate nedbørsmengder. Den første som omtalte planten skal være Herbert J. Walton som så planten i nærheten av Lhasa i 1904. Vi kjenner ikke til underarter eller hageformer. Vi vet ikke om noe norsk navn, men siden hovedvokseområdet er Tibet — så kan vel Tiberprimula være et godt forslag. Den heter Tibetviva på svensk.

 

Klumpplante som danner en rosett av grønne, avlange, lansettformete blad. Bladene har markerte nerver, men har ikke farina. Rota er ei trevlerot. Primula waltonii tilhører primulaer innen Section Sikkimensis. I denne gruppen finner vi bl. a. Primula ioessa, Primula sikkimensis, Primula florindae og Primula alpicola. Primula waltonii krysser seg lett med disse og «eksperter» hevder at det som dyrkes i dag er hybrider. Det meste er trolig krysninger med Primula sikkimensis.

 

Blomstrer midt på sensommeren.  I vår hage starter blomstringen en gang etter 15 juni. Blomstene kommer i en noe hengende skjerm i toppen av en tykk og bladløs stengel.  Den enkelte blomst er noe traktformet. Blomsten er innen det røde fargeområdet og den er kledd med farina.

 

Trives godt i ei jevnt fuktig og sandrik jord med mye humus og en PH omkring 6 – 7.  Stående fuktighet må unngås, men den må aldri tørke. Trives trolig best på et sted i halvskygge. Formeres ved deling eller frø.  

 

Bra hårdfør. De fleste primulaer liker et stabilt vinterdekke (snø). På steder med mye barfrost bør de få et vinterdekke som verner mot vinterregn og barfrost. 

Primula

Planteslekt