Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Cardamine glanduligera

 

Norsk navn : Ungarsk tannrot

Syn. :              Cardamine glandulosa, Dentaria glandulosa,

Syn.  :             Crusifera novemfolia.

Tilhører      :  Korsblomstfamilien — Brassicaceae (Crusiferae)

 

Cardamine gladuligera vokser i  det sentrale og sørøstlige  Europa. Vokseområde er fjellkjeden Karpatene og tilgrensede fjellområder. Det opplyses at den skal være mest vanlig på «den ungarske siden» av fjellene. Vokser på steder med ei fuktig, humusrik og næringsrik jord, ofte som undervegitasjon i bøkeskoger. Den østerrikske vitenskapsmannen med det imponerende navnet Franz de Paula Adam Norbert Wenzel Ludwig Valentin von Waldstein (14.2.1759 – 24.5.1823) omtalte planten i 1812 i sitt store 3-binds bokverk om plantene i de ungarske landområdene. Waldstein herbarium eksisterer fortsatt i Praha. Vi vet ikke om underarter eller hageformer. 

 

Klumpplante som danner ei  tue av  glinsende grønne, tannete, trefingrete, store blad. Enkeltbladene er lansettformet og har markerte nerver. Bladene visner ned ei løpet av sommeren.Høyde ved  blomstring ca. 30 – 40 cm. Rota er en tynn, litt skjellete og sakte krypende jordstengel.

 

Blomstrer sein vår.  I vår hage starter blomstringen en gang omkring 15 mai. Blomstene kommer i løse skjermer som hever seg over bladene.  Den enkelte blomst er en typisk korsblomst på ca. 3 cm. Blomsten har en lillablå farge.

 

Trives godt i ei jevnt fuktig og næringsrik jord med mye humus og en PH omkring 6 – 7.  Stående fuktighet må unngås. Trives best på et sted i halvskygge, men tåler mye skygge. Både blad og blomster er mere varige på et skyggefullt sted. Formeres ved forsiktig deling av rotsokken eller frø.  

 

Hårdfør. Vi har ikke hatt plager av hverken insekter eller dyr. Har overlevd mye barfrost. Fint og luftig vårblomstrende bunndekke på skyggefulle steder. 

Caardamine glandulosa

Plansje av Cardamine glanduligera

Cardamine

Planteslekt