Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Androsace mathildae

 

Norsk navn : Abruzzi-smånøkkel

Syn. :              Androsace alpina var. mathildae, Aretia mathildae,

Syn.  :             Primula mathildae 

Tilhører      :  Nøkleblomfamilien — Primulaceae

 

Androsace mathildae vokser i et meget begrenset område i Apeninnene. Vi finner den på noen få fjell i landskapet Abruzzi i det midtre Italia. Vokser på rasmark av kalkstein  i det subalpine beltet over 2500 moh. Samtlige voksesteder har jord som defineres som kalkholdig. Ble beskrevet i 1877 i bokverket Nuovo Giornale Botanico Italiano av Emilie Levier. Vi kjenner ikke til underarter eller hageformer. Vi vet ikke om noe norsk navn, men Abruzzi-smånøkkel kan være et godt forslag ut fra vokseområde.

 

Klumpplante som danner ei lita tue som består av flere rosetter av små, langsmale, mørk grønne blad. Det enkelte blad kan bli ca. 2 cm. Tua kan få en diameter på flere cm og den er vintergrønn.

 

Blomstrer  engang sen vår. I vår hage starter blomstringen før 1 mai. Vår erfaring tyder på at den bør stå på et meget solrikt sted slik at rosettene blir blomsterdyktige. Blomstene kommer på korte, opprettvoksende stengler. Høyde maks 10 cm. Et kjennetegn på Androsace mathildae er at det kommer bare en blomst på hver stengel. Blomsten er hvit  med et gultgrønt øye. Androsace mathildae er blomsterrik og setter mye spiredyktig frø.

 

Trives godt i ei jord som inneholder mye sand og grus og med en PH over 7,5.  Stående fuktighet må unngås, men den må aldri tørke.  Dette er en plante fra åpne rasmarker.  Vokseplassen må ligge i full sol. Formeres enklest ved frø.

 

De fleste planter fra primulafamilien (Nøkleblomfamilien) liker et stabilt vinterdekke (snø).  Dette gjelder også alle smånøkler. På steder med mye barfrost bør de få et vinterdekke som verner mot vinterregn og barfrost. Vi er noe usikker på om vi har denne planten i dag.

Androsace

Planteslekt