Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Draba norvegica

 

Norsk navn : Bergrublom

Syn. :           Draba clivicola, Draba furcata,  Draba inferalpina, Draba laxa, 

Syn.  :          Draba proxima, Draba rupestris, Draba scandinavica,

Syn.  :          Draba sornborgeri, Draba trichella.

Tilhører :      Korsblomstfamilien — Brassicaceae (Crusiferae)

 

Draba norvegica er en fjellplante som vokser  over et stort område på begge sider av det nordlige Atlanterhav. Vi finner den fra Skandinavia og østover gjennom det nordlige Russland til Novaja Zemlja, Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen, Island, Færøyene, Skottland med øyene utenfor og øyene i det nordøstlige Nord-Amerika.  I Norden følger den fjellene i Norge og Sverige nordover og finnes også i det nordligste Finland. Tidligere vokte den et sted på Hvaler. Bergrublom vokser på tørre skråninger, rasmark, sprekker i fjell og nakent berg i det alpine og sub-alpine beltet og hvor grunnfjellet er noe kalkholdig. Draba norvegica er en meget variabel art og de finnes underarter. Det gjenstår mye botanisk arbeid når det gjelder hva som er hva. Draba norvegica ble første gang beskrevet i 1772 i bokverket Flora Norvegica av den norske biskopen og botanikeren Johan Ernst Gunnerus (28.2.1718-25.9.1773) . 

 

Klumpplante som kan danne ei løs lita tue som består av mange rosetter med noe grove og svakt hårete avlange blad. Ved stabilt snødekke er bladene  vintergrønne. Bergrublom kan bli skadd av vinterregn og barfrost. Høyde ved  blomstring  10 cm. 

 

Blomstrer tidlig vår. I vår hage starter blomstringen i siste halvdel av april ved normale vårer. Blomstene sitter tett i en kuleformet klasse i toppen av en 10 cm høy stengel. Blomstene er lite varige i varmt vær.  Det er en typisk korsblomst og fargen er rein hvit.

 

Trives best i ei sand- og grusholdig jord med humus og med god drenering. Stående fuktighet må unngås. Ei nøytral til lett kalkholdig med en PH mellom 7,2 – 7,8 er trolig fordelaktig. Full sol er nødvendig for mest mulig kompakt vekst. Formeres enklest med frø. Frø av rublom spirer i løpet av noen dager.   

 

Hårdfør.

Draba

Planteslekt