Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Corydalis elata

8.6.11 071

 

Norsk navn : Himmellerkespore.

Syn. :              Corydalis harrysmithii           

Tilhører :       Valmuefamilien —  Papaveraceae  

Noen deler Valmuefamilien opp i flere familier. Planter med leppeformete blomster blir da samlet i Jordrøykfamilien — Fumariaceae.

 

Corydalis elata er viltvoksende i et begrenset område i de sentrale delene av provinsen Sichuan i Kina. Voksested er lett fuktige dalsider og gressbakker med næringsrik jord. Vokser som undervegetasjon i barskogsområder i det sub-alpine beltet mellom 3000 -4000.  Vi vet ikke om noen underarter eller hva som er underart til hvem. Mange av de blå lerkesporene kommer fra det samme geografiske området og de er like. Etter hva vi forstår er ikke ekspertene helt enige seg i mellom. Det skal finnes  flere hageformer. Bruken av Corydalis elata som hageplante begynte en gang på 1960-tallet selv om planten var kjent før år 1890. Den som introduserte Corydalis elata var engelske Elizabeth Strangman fra det nå nedlagte Washfield Nursery i Kent. Hennes første planter kom fra Mount Omei i Sichuan.  Vi har ikke funnet noe offisielt norsk navn på Corydalis elata, men vi har sett at enkelte bruker navnet Himmellerkespore. Ut fra fargen på blomsten er dette et bra forslag. 

 

Klumpplante som danner en lav, men opprett og frodig rosett av frisk grågrønne, noe skjøre blad. Bladene er vanligvis 2 ganger 3 koblede og hvert enkelt lite blad har små innsnitt. Rota er en knollaktig jordstengel. Bladverket visner ned i løpet av sensommeren. Høyde ca. 20 cm.

 

Corydalis elata starter blomstringen litt ut på sommeren. I vår hage har det vært omkring den 10 juni. Det gjør at den ikke er utsatt for sein vårfrost og vil derfor være et godt blått alternativ på steder som plages med sein vårfrost. Blomsten er avlang og tydelig delt opp i lepper. Den enkelte blomst er ca. 3 cm og er samlet i «store», tette klaser. Fargen kan være ulike blå nyanser.  Frukten er en avlang belg med små, svarte frø.

 

Trives godt  i ei jevnt fuktig og næringsrik jord som inneholder mye humus. Ei svakt sur til nøytral  jord er trolig best.  PH 6 – 7.  Stående fuktighet må unngås.  Et voksested i lys skygge er trolig det beste. Omplantes når bladverket begynner å visne. Husk å sette en pinne der hvor planten står slik at du er sikker på at  du klarer å finne knollen. Formeres ved ferske frø. Vær OBS på at maur kan stikke av med frøene. Frøene skal inneholde noe som maur liker.

 

Vi har Corydalis elata flere steder i hagen. Den har vært hårdfør på alle plantesteder. Vi har ikke vært plaget av sykdommer.

Corydalis

Planteslekt