Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Fritillaria pontica

 

Norsk navn : Pontisk krone.

Syn. :              Fritillaria olympica

Tilhører      :  Liljefamilien — Liliaceae

 

Fritillaria pontica har sitt vokseområde i fjellområdene i det sørøstlige Europa. Vi finner den fra Albania, gjennom det nordlige Hellas og Bulgaria til den vestlige delen av Tyrkia. Voksested er vanligvis rasmark, fjellskråninger, tørr gressmark, lysåpen skog og kratt og annen karrig mark som tørker opp i løpet av sommeren i det sub-alpine beltet opp til ca. 2100 moh. Fritillaria pontica ble første gang beskrevet 1 1826 av den svenske botanikeren Göran Wahlenberg (1.10.1780-22.3.1851). Det finnes underarter. Vi kjenner ikke noe norsk navn. Pontisk krone kan være et bra forslag. 

 

Løkplante som har sommerhvile. Bergkrone har en forholdsvis liten rund løk og består av to kjøttfulle skjell. Løken er tilnærmet luktfri. Blomsterstengelen er  opprettvoksende. Den kan bli opptil 40 cm og har grågrønne, langsmale stengelblad. Et kjennetegn på Pontisk klokke er at det sitter 3 små blad rett overfor blomsten. Fritillaria pontica begynner å vokse tidlig vår og den visner raskt ned etter blomstring. Løken plantes ca. 15 cm dypt og med ca. 15 cm avstand. Ny løk bør plantes så tidlig som mulig om høsten og den enkelte løk legges på skrå slik at minst mulig fukt samles inne i løken. Lag gjerne et drenerende lag med sand under løken og bland inn noe beinmel i jorda.

 

Blomstrer sein vår. I vår hage starter blomstringen en gang etter 15 mai ved normale vårer. Det gjør den utsatt for sein vårfrost. Den har tålt kulde ned til – 4 C så lenge blomsten står i knopp. En kraftig løk kan gi 2- 3  store, hengende og noe eggformete klokker. Fargen er litt ubestemmelig, men varierer fra gulgrønnaktig med brune markeringer til noe mer rotete mørk rødbrungulgrønn. 

 

Trives best i ei sand- og grusholdig jord med mye humus og med god drenering. Stående fuktighet må unngås. Det er viktig at jorda tørker opp i løpet av sommeren. Jorda bør være tilnærmet nøytral med en PH  mellom 6 – 7.  Full sol er viktig slik at jorda tørker. Pontisk krone er noe næringskrevende og bør gjødsles hver vår. Tilsett gjerne noe beinmel. Formeres enklest ved deling hvis planten deler seg i flere løk. Kan også formeres ved ferske frø, men det tar flere år før en har blomsterdyktig løk.  

 

Delvis hårdfør i vår hage. Vi må dekke mot barfrost og vinterregn. Uten vinterdekke råtner løken hvis vi får mye regn med etterpåfølgende  sterk barfrost. På steder med stabilt snødekke bør den være helt hårdfør. Vi har vansker med å få den til å trives i vår hage. Riktig klon og riktig voksested i hagen er trolig viktig. Følg nøye med slik at du har kontroll med liljebillene. De kan på få dager gjøre stor skade og sette planten sterkt tilbake.

Fritillaria

Planteslekt