Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Primula pulverulenta

Norsk navn : Vinrød etasjeprimula

Syn. :              Primula shikmienensis, Primula japonica f. robusta

Tilhører      :  Nøkleblomfamilien — Primulaceae

 

Primula pulverulenta vokser i et begrenset område i det vestlige Kinas fjellverden. Vi finner den i Tatsienlu området i den vestlige delen av provinsen Sichuan.  Vokser ofte sammen med Primula chungensis. Vokser på steder med ei fuktig og næringsrik jord i det tempererte beltet over 2200 moh. Den første som omtalte planten skal være den  engelske plantesamleren John Firminger Duthie. Vi kjenner ikke til underarter, men det finnes hageformer. Vi kjenner ikke noe norsk navn, men siden denne primulagruppen heter etasjeprimula – – så bør vel Vinrød etasjeprimula være OK ?

 

Klumpplante som danner en stor rosett av grønne, avlange, noe grove lansettformete blad. Bladene er store, opptil 25 cm lange, har markerte nerver, men har ikke farina. Dette er den kraftigste og mest storvokste av alle etasjeprimulaer. Det fortelles at hvis den får ei næringsrik jord på riktig voksested, kan blomsterstengelen bli over 100 cm og mange etasjer med blomster. Vanligvis er den mere småvokst med en høyde på 60 – 80 cm.  Rota er ei trevlerot. 

 

Blomstrer midt på sommeren.  I vår hage starter blomstringen en gang etter 15 juni. Blomstene kommer i etasjer oppover den kraftige og bladløse stengelen. Stengelen er dekket med farina.  Den enkelte blomst er noe flat. Blomsten er karminrød med et mørkere svelg og den er kledd med farina (mel).

 

Trives godt i ei jevnt fuktig og næringsrik jord med mye humus/torv og en PH omkring 5,5 – 7.  Stående fuktighet må unngås, men den liker god tilgang på fuktighet. Den har noe større behov for vann enn mange andre primulaer. Trives trolig best på et sted i halvskygge. Formeres ved  frø.

 

Bra hårdfør. De fleste primulaer liker et stabilt vinterdekke (snø). På steder med mye barfrost bør de få et vinterdekke som verner mot vinterregn og barfrost. Vinrød etasjeprimula har vært kortlevd i vår hage. Må erstattes etter få år selv ved godt vinterdekke. Vi har trolig for lite stabilt snødekke.

 

primula pulverulenta

Primula

Planteslekt