Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Primula luteola

Primula luteola 1

 

Norsk navn : Primula

Syn. :              Primula auriculata var. luteola, Aleuritia luteola. 

Tilhører      :  Nøkleblomfamilien — Primulaceae

 

Primula luteola er viltvoksende i et meget begrenset område. De fleste vokser i passet mellom Kidero og Kituri i delstaten Daghestan i den russiske delen av Kaukasus.  Vokser på steder med ei fuktig og næringsrik jord i det alpine og sub-alpine området i høyder mellom 1400 – 3000 moh. Den første som omtalte planten skal være den østerrikske/russiske botanikeren Franz Josef Ruprecht (1.11.1814 – 4.4.1870) Ruprecht skrev flere bøker om floraen i det russiske riket fra Leningrad og til Alaska. Den blomstret  for første gang i Leningrad i 1867. Få år senere ble frø sendt til England. Vi kjenner ikke til hageformer eller  underarter. Vi kjenner ikke noe norsk navn. Vi har heller ikke sett noe engelsk navn. På svensk heter den Kaukasisk viva. 

 

Klumpplante som danner ei  tue av grønne, lansettformete blad som er skarpt tannet. Bladene har en oppadvendt vekst og de har ikke farina. Høyde ved  blomstring ca. 30 – 50 cm. Rota er ei trevlerot. 

 

Blomstrer midt på sommeren.  I vår hage starter blomstringen en gang omkring 20 mai. Blomstene kommer i en noe flattrykt kuleformet skjerm i toppen av en kort, tykk og bladløs stengel.  Den enkelte blomst er noe traktformet. Blomsten er lys gul til gul. Enkelte blomster kan ha farina.

 

Trives godt i ei jevnt fuktig og næringsrik jord med mye humus og en PH omkring 5,5 – 7.  Stående fuktighet må unngås. Trives trolig best på et sted i halvskygge. Formeres ved frø.  

 

Bra hårdfør. De fleste primulaer liker et stabilt vinterdekke (snø). På steder med mye barfrost bør de få et vinterdekke som verner mot vinterregn og barfrost. Primula luteola er en kortlevd plante og må fornyes etter noen år. Blomstrer som 2 eller 3 års gamle planter.

Primula

Planteslekt