Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Primula chionantha

 

Norsk navn : Snøprimula

Syn.  :             Primula sinoplantaginea, Primula sinopurpurea

Syn.  :             Primula amabilis, Primula nivalis var.purpurea (v. sinensis)

Syn.  :             Primula melanops, Primula leucochnoa, Primula rigida,

Syn.  :             Primula ingens, Primula graminifolia.

Tilhører :      Nøkleblomstfamilien – Primulaceae

 

Primula chionantha vokser i de nedbørsrike delene av det østlige Himalaya, fra det vestlige Tibet og langt inn i Kinas fjellverden. Vokser på steder med ei fuktig og næringsrik jord i det alpine og sub-alpine området i høyder mellom 3000 – 5000 moh.  Den er vanligvis tallrik på steder hvor den vokser sammen med lave Rhododendron og hvor jorda er dekket med gammelt ,vissent løv. Om vinteren er samme områder dekket av et tykt og stabilt snølag.Det er også noe uenighet om hvem som var den første samlet inn Primula chionantha, men trolig var det den kjente franske misjonæren og plantesamleren  Pere Jean-Marie Delavay (28.12.1834 – 31.12.1895) under sin reise i Yunnan.. Han sendte til Europa over 200 000 herbarium-planter. Av dette var over 1500 helt ukjente planter i Europa. De fleste av disse ble vitenskapelig beskrevet av Adrien Rene Franchet. Vi kjenner ikke til hageformer, men det finnes underarter. (Det skal være en krysning fra 1970 med Primula macrophylla utført av C.C.Hollett. Vi har ikke sett disse omtalt de siste 30 årene).

 

Dette er en meget variabel art som har gitt «de lærde» en del hodebry. Hva er ulike navn på samme plante, hva er rene arter og hva er underarter ? Her spriker det mye.

 

Klumpplante som danner ei  tue av grønne, avlange, noe lange lansettformete blad. De har vanligvis en oppovervendt vekst. Bladene har markerte midtnerver, og de har  farina. Den kan være hvit eller gulaktig og farinaen er best synlig på undersiden av bladene.  Høyde ved blomstring ca. 40 – 50 cm. Overvintrer ved hjelp av «små knoller» av tettstilte bladskudd i markoverflata.

 

Blomstrer sein vår.  I vår hage starter blomstringen en gang omkring 25 mai. Blomstene kommer i en noe hengende skjerm i toppen av en tykk og bladløs stengel.  Den enkelte blomst er noe traktformet. Blomsten farge kan variere fra hvit til rødfiolett og purpur. Enkelte har et hvit øye, andre har det ikke. Enkelte har også litt farina på blomsten.

 

Trives godt i ei jevnt fuktig og næringsrik jord med mye humus og en PH omkring 5,5 – 7.  Stående fuktighet må unngås, men den må aldri tørke. Har noe større behov for fuktighet enn mange andre primulaer. Trives best på et kjølig sted i halvskygge. Formeres ved deling eller frø. Spesielle farger må formeres ved deling. 

 

Bra hårdfør. De fleste primulaer liker et stabilt vinterdekke (snø). På steder med mye barfrost bør de få et vinterdekke som verner mot vinterregn og barfrost. Snøprimula kan være langlevd.

Primula

Planteslekt