Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Campanula armena

Norsk navn :   Armensk klokke

Syn. :                Symphyandra armena, Symphyandra daralaghezica,

Syn. :                Campanula daralaghezica, Campanula triangularis

Tilhører :         Klokkefamilien  —  Campanulaceae

Campanula armena  vokser fra Kaukasus og det nordlige Tyrkia og inn i Iran. Vokser på steinete fjellsider og fjellskråninger, urer, morenerygger, elvegrusbanker og annen tørr mark i det sub-alpine belte mellom 1500 – 3100 moh.  Det finnes underarter og hageformer. Armensk klokke er pen og spesiell, men en lite brukt hageplante i Norge. Armensk klokke ble første gang beskrevet av den finsk-russiske botanikeren Christian von Steven (19.1.1781-30.4.1863) i et større bokverk om europeiske og asiatiske planter som utkom i Moskva i 1811. Vi kjenner ikke noe norsk navn og foreslår Armensk klokke.

Klumpplante  som danner ei noe løs tue.  Bladene er mørk grågrønne, noe hjerteformet og tannet. Bladene er friske og grønne tilnærmet hele vekstsesongen.  Bladene tåler noe kulde uten å ta skade. Blomsterstengelen er utovervoksende og hengende og er tilnærmet bladløs. Rota er ei pælerot. Dette er en plante som kan være litt vanskelig når det gjelder riktig voksested. Det er en plasskrevende steinbedplante som dør etter en voldsom blomstring i vår hage.

Blomstrer om sommeren.  I vår hage starter blomstringen en gang etter 20 juni og varer nesten til frosten kommer. Blomsten er middels stor, klokkeformet og himmelblå.  Armensk klokke er utrolig blomsterrik og blomstene sitter «tett i tett» på de mange opp til 50 cm lange blomsterstenglene som kommer tett i tett. Armensk klokke danner en rosett av mange blad og det ser ut som at hvert blad i denne rosetten sender ut minst 1 blomsterstengel.

Trives godt  i ei tørr, varm, grus- og sandholdig jord i full sol.  Jorda bør være nøytral til  noe kalkholdig PH 6,5 -8,0.  God drenering er viktig, men den tåler ikke langvarig tørke. Stående fuktighet om vinteren må unngås. Armensk klokke gjødsles forsiktig og den kan kun formeres ved frø.

Hårdfør i vår hage med vinterdekke.  Sprer villig med frø. Ungplantene er robuste og tåler mye. Eldre planter blir mere utsatt for råte. Levealder i vår hage 2-4 år. Dør etter en voldsom blomstring. Armensk klokke produserer mye spiredyktig frø og det vil alltid være så mange nye planter rundt den gamle, at det kan være svært vanskelig å holde styr på hva som er unge og gamle planter. Vår erfaring er at Armensk klokke kun kan omplantes som små frøplanter.

 

Armensk klokke er penest når alle blomsterstenglene kan henge fritt.

Campanula

Planteslekt