Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Allium amphibolum

 

Norsk navn :   Altajkuleløk

Syn. :                

Tilhører :         Løkfamilien —  Alliaceae.

 

Allium amphibolum vokser over et stort område i Asias fjellverden, fra Kazakhstan i vest og østover gjennom Russland, Altaj, Tuva og Mongolia til Tibets fjellverden. Vokser på rasmark og steinete fjellskråninger i det sub-alpine beltet mellom 2500 – 3500 moh.  Første gang omtalt i  i 1830 av den tysk/estiske botanikeren Carl Friedrich von Ledebour (8.7.1786 – 4.7.1851) i bokverket Flora Altaica. Ledebour er kjent for bl.a. sine bøker om den russiske floraen. Vi kjenner ingen underarter eller hageformer.  I følge den Mongolske floraen er Allium amphibolum en egen selvstendig art og ikke en underart til Allium splendens. Vi kjenner ikke noe norsk navn, men på svensk heter planten «Sibirisk Bollök» .  Blomsterhodene er kulerunde. Kan  «Altajkuleløk» være et godt norsk navn ?

 

Løkplante med en flerårig løk. Vanligvis vokser det ut en til flere sideløk hvert år. Etter noen år kan det bli mange sideløker slik at de danner et tett klump. Det kommer en blomsterstengel fra hver løk. Den enkelte løk er noe ovalt formet og 1 – 1,5 cm lang. Det ytre løkskallet har en brunaktig gulfarge. Bergløk har to til fire jevnsmale, gresslignende blad som holder seg opprette tilnærmet hele vekstsesongen. Bladene må ikke fjernes før de er gule da de er viktige for neste års blomstring. Løkene plantes  ca. 10 cm dypt.

 

Allium amphibolum blomstrer midt på sommeren. I vår hage starter blomstringen vanligvis etter 20 juni. Blomstene sitter samlet i en ca. 5 cm stor kuleformet skjerm på stive stilker. Den enkelte blomst er ca. 2 cm og fargen er fiolettrosa. Høyda ca. 30 cm.

 

Allium amphibolum er en ganske robust løkplante og vil klare seg på de fleste jordarter. Frodigst blir den på ei varm sand- og grusholdig jord med en god del humus i full sol. Jord med jevn fuktighet i vekstsesongen.  Stående fuktighet må unngås. Vi dyrker den i ei nøytral jord med en PH omkring 6,5 – 7,5 og det har gått bra. Ei lett overgjødsling hver vår  er fordelaktig.

 

Allium amphibolum er helt hårdfør i vår hage. Vi har heller ikke hatt noen tegn til skader fra hare og rådyr. Allium amphibolum står frodig i Tromsø Botaniske Hage

Allium

Planteslekt