Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Allium carolinianum

Norsk navn :   Karolinaløk

Syn. :               Allium aitchisonii, Allium blandum, Allium falcatum,

Syn.  :              Allium platystylum, Allium polyphyllum,

Syn.  :              Allium obtusifolium, Allium thompsonii   

Tilhører :        Løkfamilien —  Alliaceae.

 

Allium carolianum vokser over et stort område i Asias fjell, fra Usbekistan i vest og østover til Bhutan. Vokser på rasmark og gresskledde, steinete fjellskråninger i det sub-alpine beltet mellom 3000 – 5000 moh. Navnet carolianum skyldes en misforståelse. Da planten ble vitenskapelig beskrevet i 1804 av Augustin Pyramus de Candolle trodde de at løken kom fra staten Carolina i Nord-Amerika. Vi kjenner ikke til hageformer eller underarter. Vi kjenner til at enkelte i Norge dyrker Karolinaløk som matplante.

 

Løkplante med en flerårig løk. Vanligvis vokser det ut en til flere sideløk hvert år. Etter noen år kan det bli mange sideløker slik at de danner et tett klump. Det kommer en blomsterstengel fra hver løk. Den enkelte løk er noe ovalt formet. Løken kan bli over 3 cm lang, har et brunaktig løkskall og den blir brukt som matplante i enkelte land. Karolinaløk har fire seks korte og noe brede blad som holder seg opprette tilnærmet hele vekstsesongen. Bladene må ikke fjernes før de er gule da de er viktige for neste års blomstring. Løkene plantes  ca. 10 cm dypt.

 

Allium carolianum blomstrer midt på sommeren. I vår hage starter blomstringen vanligvis etter 20 juni. Blomstene sitter samlet i kuleformete hoder på stive stilker. Den enkelte blomst er ca. 2 cm og fargen er rosa til fiolettrosa.  Fargen kan variere en del. Høyde ca. 35 cm.

 

Allium carolianum synes å være en robust løkplante. Frodigst blir den på ei varm sand- og grusholdig jord med en god del humus i full sol. Jord med jevn fuktighet i vekstsesongen.  Stående fuktighet bør unngås. Vi dyrker den i ei lett kalkholdig jord med en PH omkring 7 – 8 og det har gått bra. Ei overgjødsling hver vår synes fordelaktig.

 

Allium insubricum er  hårdfør i vår hage. Vi har heller ikke hatt noen tegn til skader fra hare og rådyr.

Allium

Planteslekt