Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Allium senescens ssp. montanum

Norsk navn :   Kantløk

Syn. :            Allium andersonii, Allium baicalense, Allium danubiale,

Syn. :            Allium Illyricum, Allium kungii, Allium laucum, 

Syn.  :           Allium purpureum, Allim serotinum, Allium sessiliflorum,

Syn.  :           Cepa senescens, Rhizirideum acutangulum, 

Syn.  :           Rhizirideum fallax, Xylorhiza senescens + noen flere.  

Tilhører :         Løkfamilien —  Alliaceae.

 

Allium senescens vokser 0ver et enormt område fra Portugal i vest og gjennom Europas fjell og inn i Asia fjellverden til vi helt øst møter Stillehavets kyster.  I Norden var den viltvoksende enkelte steder i Danmark, Sør-Sverige og i Østfold. Et av voksestedene var rundt innsjøen Stora Lee. I dag finnes den kun noen få steder i Sverige. Vokser på rasmark, steinete fjellskråninger og andre tørre steder. Det finnes underarter og hageformer. Kantløk brukes av enkelte – også i Norge – som matløk. Allium senescens ssp. montanum er en underart som vokser i fjellområdene fra Portugal til Ukraina.

 

Løkplante med en flerårig løk. Vanligvis vokser det ut en til flere små sideløk på denne rotstokken. Etter noen år kan det bli mange sideløker slik at de danner et tett klump. Det kommer en blomsterstengel fra hver løk. Den enkelte løk er flaskeformet. Kantløk har mange jevnsmale, litt kraftige gresslignende blad som holder seg opprette tilnærmet hele vekstsesongen. Bladene må ikke fjernes før de er gule da de er viktige for neste års blomstring. Løkene plantes  ca. 10 cm dypt.

 

Allium senescens ssp. montanum blomstrer på ettersommeren. I vår hage starter blomstringen vanligvis etter 20 juli. Blomstene sitter samlet i kuleformete skjermer på stive stilker. Den enkelte blomst er ca. 2 cm og fargen er fiolettrosa.  Høyde ca. 35 cm.

 

Allium senescens ssp. montanum er en robust løkplante. Frodigst blir den på ei varm sand- og grusholdig jord med en god del humus i full sol. Jord med jevn fuktighet i vekstsesongen.  Stående fuktighet må unngås. Vi dyrker den i ei nøytral jord med en PH omkring 6,5 – 7,5 og det har gått bra. Ei lett overgjødsling hver vår synes fordelaktig. Hvis den skal brukes som matplante kreves det noe kraftigere jord.

 

Allium senescens ssp. montanum er  hårdfør i vår hage. Vi har heller ikke hatt noen tegn til skader fra hare og rådyr.

Allium

Planteslekt