Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Corydalis ornata

 

Corydalis ornata 1

 

Norsk navn :  Smykkelerkespore.

Syn. :                        

Tilhører :         Valmuefamilien —  Papaveraceae 

Noen deler Valmuefamilien opp i flere familier. Planter med leppeformete blomster blir da samlet i Jordrøykfamilien — Fumariaceae.

 

Corydalis ornata er viltvoksende i det sørøstlige Russland. Vi vet ikke hvor langt øst det naturlige går eller om den vokser i de samme områdene som Corydalis turtschaninovii. Voksested er lett fuktige dalsider og gressbakker med næringsrik jord. Vi vet ikke om noen underarter, men det fines hageformer. Vi har ikke funnet noe  norsk navn på Corydalis ornata. Vi har derfor valgt å bruke samme navn som svenskene. Denne planten ble trolig første gang beskrevet i 1996 av den svenske botanikeren Magnus Liden.

 

Klumpplante som danner en lav, men opprett og frodig rosett av frisk grågrønne, noe spinkle og skjøre blad. Bladene er vanligvis 2 ganger 3 koblede og hvert enkelt lite blad har tilnærmet glatt kant. Rota er en knollaktig jordstengel. Bladverket er mer varig enn hos mange andre lerkesporer, men det visner ned ut på sommeren en gang. Høyde ca. 20 cm. Corydalis ornata og Corydales turtschaninovii er  nesten helt like i utseende og voksemåte.

 

Corydalis ornata starter blomstringen senere enn mange andre lerkesporer. I vår hage har det vært omkring 1 mai. Det gjør den mindre utsatt for sein vårfrost. Blomsten er avlang og tydelig delt opp i lepper. Den enkelte blomst er ca. 3 cm og er samlet i «store», tette klaser. Letteste måte å skille mellom Corydalis ornata og Corydalis turtschaninovii, er at sporen hos Corydalis ornata mer mere kantete.  Blomsten har en pen himmelblå farge, men det finnes hageformer fra hvit til purpur. Frukten er en avlang belg med små, svarte frø. 

 

Trives godt  i ei jevnt fuktig og næringsrik jord som inneholder mye humus. Ei svakt sur til nøytral  jord er trolig best.  PH 6, – 7. Stående fuktighet må unngås. Voksested kan være fra sol til lys skygge. Omplantes når bladverket begynner å visne. Husk å sette en pinne der hvor planten står slik at du er sikker på at  du klarer å finne knollen. Formeres ved ferske frø. Vær OBS på at maur kan stikke av med frøene. Frøene skal inneholde noe som maur liker.

 

Hårdfør i vår hage.

 

Corydalis

Planteslekt