Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Ranunculus seguieri

29.05.14 035

Norsk navn :    Grussoleie

Syn. :

Tilhører :         Soleiefamilien — Ranunculaceae

 

Ranunculus seguieri vokser  i fjellområder i Nord-Spania, i  Jura-fjellene, i Apenninene,  i Alpene, i det sørlige Slovenia og på Balkan  Vokser  i lett fuktig og næringsrikfattig grus- og rasmark mellom 1800 – 2600 moh, ofte med kalkstein som grunnfjell. Vokser også på sub-alpin beitemark.  Det finnes underarter. Det opplyses at det skal finnes 2 hageformer. Planten  ble første gang beskrevet av den franske botanikeren Dominique Villars i 1779. Han ga den navn etter den franske naturforskeren Jean Francois Seguier ( 1703-1784). Vi kjenner ikke noe norsk navn. Ranunculus seguieri vokser i karrig grusjord og Grussoleie kan vel bli være et passende norsk navn ?

Klumpplante med blad rett over bakken. Bladene er mørk blågrønne, trefliket og kjøttfulle. De enkelte bladfliker har egne fliker slik at bladet virker ganske istykkerrevet. Rota er ei trevlerot. Planten holder seg frisk og grønn mesteparten av sommeren.

Ranunculus seguieri blomstrer midt på sommeren.  I vår hage starter blomstringen i månedsskiftet mai/juni og varer omtrent en måned. Blomsten er helt hvit «smørblomst».  Blomsten er ca. 3 cm. Høyda ca. 10 cm.

Trives i ei veldrenert og litt næringsfattig sand/grusjord, gjerne iblandet en del stein. Så langt vi har erfart vokser den bra i ei nøytral til ei lett kalkholdig jord.  Bland litt knust eggeskall i jorda rundt planten. Steinbed er riktig voksested for Grussoleie. Sol til lett skygge. Formeres ved frø som må såes mens det er ferskt.

Hårdfør.

ranunculus_seguieri

Illustrasjon fra en eldre fransk flora.

Ranunculus

Planteslekt