Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Symphyandra pendula

 

Symphyandra pendula 1

 

Norsk navn :    Kaukasisk Elfenbensklokke

Syn.:                  Campanula pendula, Campanula antiqua,

Syn. :                 Campanula transcaucasica, Symphyandra antiqua,

Syn. :                 Symphyandra transcaucasica

Tilhører :          Klokkefamilien  —  Campanulaceae

 

Symphyandra pendula vokser i den tempererte delen av Kaukasus nordlige fjellområder. Voksesteder er fjellsider og fjellskråninger, lysåpen skog, elvebredder, gressenger  og andre tørre steder hvor grunnfjellet er kalkstein. Vi kjenner ikke til noen underarter eller hageformer.  Kaukasisk Elfenbensklokke ble første gang beskrevet av den tyske botanikeren Friedrich August Marschall von Bieberstein (30.7.1768 – 28.6.1826)  i 1808 i bokverket «Flora Taurico – Caucasica». Vi kjenner ikke til noe norsk navn. Den heter  Kaukasisk Elfenbensklocka på svensk og det navnet bør også kunne brukes i Norge.

 

Klumpplante med tueformet og opprett vekst. Danner første året en kraftig bladrosett. Bladene er grønne, forholdvis store , tannete og lansettformete. Bladene er friske og grønne tilnærmet hele vekstsesongen. De er vintergrønne og de tåler mye kulde. Blomsterstengelen er opprett og sterkt forgreinet. Høyde 30 – 60 cm avhengig av voksested. Rota er ei pælerot. I enkelte skrifter står det at Symphyandra pendula er giftig og kan bl. a. gi eksem og utslett.

 

Blomstrer om sommeren.  I vår hage starter blomstringen en gang etter 20 juni og varer tilnærmet til frosten kommer. Blomsten er kremhvit, middels stor, klokkeformet og hengende.  Blomstene sitter tett på den kraftige blomsterstengelen. Utrolig blomsterrik.  Dør vanligvis etter blomstring, men Kaukasisk Elfenbensklokke setter mye spiredyktig frø og småplanter dukker opp enkelte år i slike mengder at det kan bli ugress.

 

Trives godt  i ei næringsrik og lett fuktig jord som inneholder mye sand og grus.  Jorda bør være nøytral til ei lett kalkholdig PH 6,5 -7,8.  God drenering er viktig. Stående fuktighet om vinteren bør unngås på grunn av mulighet for råte.  Mager jord gir kompakte planter, mens mere næring gir store og frodige planter med utrolig mange blomsterstengler.

 

Hardfør. Vi har ikke hatt noe sykdom eller plager på Kaukasisk Elfenbensklokke. To-årig og det vil vanligvis være mer enn nok av frøplanter som kan erstatte den gamle.

 

 

Symphyandra

Planteslekt