Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Symphyandra wannerii

Norsk navn :   Fiolett elfenbensklokke

Syn. :                Campanula wannerii, Campanula heterophylla,

Syn.  :               Symphyandra heterophylla

Tilhører :         Klokkefamilien  —  Campanulaceae

 

Symphyandra wannerii kommer fra Balkans fjellverden og vi finner den i Romania, Bulgaria, Serbia og Montenegro. Vokser på skyggesiden i steinete fjellsider og fjellskråninger, urer, morenerygger, elvegrusbanker og annen tørr mark i det sub-alpine belte.  Vi kjenner ikke til noen underarter og hageformer. Symphyandra wannerii er en spesiell, men en lite brukt hageplante i Norge.  Den ble første gang beskrevet i 1828 under navnet Campanula  wannerii. Vi kjenner ikke noe norsk navn og foreslår Fiolett elfenbensklokke.

 

Klumpplante  som danner ei noe løs tue.  Bladene er mørk grågrønne, glinsende, avlange og tannet. Bladene er noe håret og de er friske og grønne tilnærmet hele vekstsesongen.  Bladene tåler noe kulde uten å ta skade. Blomsterstengelen er opprettvoksende. Rota er ei pælerot.

 

Blomstrer om sommeren.  I vår hage starter blomstringen en gang etter 25 juni og varer lenge. Blomsten er middels stor, klokkeformet, ca. 3 cm lang og fiolettblå. Blomsterstengelen har en noe uryddig forgreining med mange hengende klokker. Høyde maks 40 cm.

 

Trives godt  i ei tørr, varm, grus- og sandholdig jord i full sol.  Jorda bør være nøytral til  noe kalkholdig PH 6,5 -8,0.  God drenering er viktig og den tåler mer tørke enn fukt. Stående fuktighet om vinteren må unngås. Gjødsles forsiktig og den kan kun formeres ved frø.

 

Hårdfør i vår hage med vinterdekke.  Sprer villig med frø. Ungplantene er robuste og tåler mye. Eldre planter blir mere utsatt for råte. Levealder i vår hage 2-4 år. Dør etter blomstring. Symphyandra wannerii produserer mye spiredyktig frø og det vil alltid være så mange nye planter rundt den gamle. Vår erfaring er at den kun kan omplantes som små frøplanter.

 

 

Symphyandra

Planteslekt