Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Primula vulgaris

Norsk navn : Kusymre.

Syn. :              Primula abschasica, Primula acaulis, Primula bicolor,

Syn.  :             Primula grandiflora, Primula heterochroma, Primula hybrida,

Syn.  :             Primula komarovii, Primula sibthorpii, Primula uniflora

Syn.  :             Primula woronovii.

Tilhører      :  Nøkleblomfamilien — Primulaceae

Carl von Linne brukte Primula officinalis var. acaulis og Primula veris var. acaulis  om denne planten.

 

Primula vulgaris vokser over det meste av det tempererte Vest- Europa, gjennom tidligere Jugoslavia til det sørvestre Ukrania, Krim, Kaukasus til det nordlige Tyrkia. Vokser også i Hellas og på noen Middelhavsøyer. Primula vulgaris er en av to primulaer som vokser i Nord-Afrika. Den finnes også i Midtøsten. Er forvillet i mange land. Dette store vokseområdet gir forskjell i plantematerialet og det er en del uenighet om hva som er egne arter, hva som er underarter og hva som er ugyldige navn. I Norge er Kusymre mest vanlig langs kysten fra Agder til Nordland. Er ikke viltvoksende i Sverige og Finland. Vokser på lett fuktige og næringsrike gressbakker og i næringsrik løvskog i områder hvor somrene ikke blir for varme og tørre og vintrene er forholdsvis milde. Det finnes hageformer og underarter.  Kusymre er en gammel legeplante og en gammel hageplante. Primula vulgaris krysser seg lett med andre primulaer, bl. a. Primula veris og Primula elatior. Dette gjør det vanskelig å vite hva som er hva. Kusymre i blomst var i tidligere tider et tegn på at kyrne trygt kunne slippes ut i marka, derav navnet. Primula vulgaris er kommuneblomsten for Rissa (Trøndelag).

 

Klumpplante som danner en rosett av grønne, avlange og omvendt eggformede blad med markerte nerver. Bladene har ikke noe langt og tydelig bladskaft. Bladene har ikke farina. Høyde ved  blomstring ca. 20 – 30 cm. Rota er en jordstengel. Bladenes form er et godt kjennetegn på Primula vulgaris.

 

Blomstrer tidlig vår. I vår hage starter blomstringen en gang etter 20 april. Blomstene kommer enkeltvis på tynne stilker opp fra rosetten.  Blomstene er forholdsvis store og kronbladene danner ei flat skive. Gamle blomster legger seg ned over bladene. Blomsten er lys gul med et mørkere svelg.  Sammen med bladene er blomsten gode kjennetegn på Kusymre.

 

Trives godt i ei jevnt fuktig og næringsrik jord med mye humus og en PH omkring 6 – 7.  Stående fuktighet må unngås. Trives trolig best på et sted i halvskygge. Formeres ved deling eller frø. Navnesorter og spesielle farger må formeres ved deling. 

 

 Hårdfør. De fleste primulaer liker et stabilt vinterdekke (snø). På steder med mye barfrost må de få et vinterdekke som verner mot vinterregn og barfrost. Kusymre liker ikke barfrost.

Tegning som viser forskjellen på bladene til Primula vulgaris, P.elatior og P.veris.

Tegning som viser forskjellen på bladene til Primula vulgaris, P.elatior og P.veris.

Primula

Planteslekt