Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

1. Generelt

Snøklokker har trolig vært dyrket i lang, lang tid. Den startet trolig sin karriere som hageplante som legeplante. Den skal ha vært brukt som sårmiddel og snøklokker skal være omtalt av de gamle grekere. Den skal også ha vært brukt mot demens og lammelser etter polio.

Snøklokker er viltvoksende over det meste av Europa fra Tyskland og sørover og fra Spania og et stykke inn i det vestlige Asia. Det finnes omkring 20 arter og vanlig snøklokke ( Galanthus nivalis ) er trolig den mest utbredte.

Som legeplante ble snøklokka spredt spredt med kristendommen og klosterlivet. Den var en viktig plante for det katolske Europa da den var et symbol for Jomfru Marias uskyld og renhet. Den kom trolig til Norge samtidig som vi fikk kloster.

Carl von Linne omtalte snøklokker i sitt bokverk og plasserte den i samme familie som klosterklokke (Leucojum). Den franske naturforskeren Jean Henri Jaume Saint-Hilarie ( 29.10.1772 – 19.6.1845) opprettet påskeliljefamilien (Amaryllidaceae) i 1805 og plasserte snøklokkene i den familien og der er de fortsatt. Den første engelske boka som beskrev snøklokker kom ut i 1597. Engelskmenneneregner med at løken til til England som legeplante sammen med romerne. Gärtners hagebok fra fra 1694 omtaler «Leucojom» og Gärtner skriver at får de beste løk og knoller fra Danmark, Nederland og Hamburg. Dessuten – det var flere klostre i Trondheim i gamle dager. Det burde tilsi at de dyrket snøklokker i Trondheim.

Galanthus skal bety med «melkehvite blomster» og «nivalis» skal bety «Snøhvit». I de fleste vest-europeiske språk heter Galanthus ett eller annet med snø, men ikke i Danmark. Der heter de «Vintergæk». Navnet skal vist stamme fra en gammel tradisjon hvor de «gækket» hverandre ved å sende et anonymt brev vedlagt en bukett snøklokker.

De fleste snøklokker er vårblomstrende, men det finnes også høstblomstrende. I land med mildt klima slik som England, så har de snøklokker som blomstrer fra sen høst og til neste vår.

Snøklokker er enkle planter å ha i hagen hvis en velger sorter som er hårdføre. De er fornøyd med vanlig, veldrenert jord i sol til halvskygge — ikke svært våt, ikke svært tørr, ikke svært sur eller svært kalkrik.

Snøklokkeløken tåler dårlig tørking. Tørre løk har tungt for å sette nye røtter. Det er derfor viktig at en ikke kjøper løk som har vært lagret lenge. Enkelte mener at all snøklokkeløk som kjøpes, bør ligger noen timer i lunket vann.

Galanthus

Planteslekt