Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Fritillaria elwesii.

Norsk navn       : Libanonkrone.

Viltvoksende i det sydvestlige Tyrkia. Vi finner den i områder med furuskog i høyder opp til 900 moh. Libanonkrone ble første gang beskrevet i 1882 av den kjente sveitsiske botanikeren Pierre Edmond Bossier (25.5.1810 – 25.91885). Vi har ingen kunnskap om nårtid den ble hageplante.

Løkplante. Bladene er smale, lansettformet og grågrønne. Stengelen er spinkel og trenger ofte støtte. Visner ned etter blomstring. Plantes tidligst mulig om høsten. Løken er liten. Legges ca 10 cm dypt og med ca 8 cm avstand. Bør ikke forstyrres hvis den trives på voksestedet.

Klokkene er to-farget. De tre «ytre» kronbladene er grønnfarget mens de tre «indre» kronbladene er tilnærmet purpursvart. Det kommer vanligvis 1- 2 blomster på hver stengel. Høyde 25 – 40 cm. Blomstrer sein vår – tidlig sommer.

Farge og størrelse på blomsten gjør at den kan forveksles med andre kroner, bl.a. Fritilaria uva-vulpis.

Krever ei humusholdig og næringsrik jord med god drenering.  Bland inn en del sand og grus. Jorda bør tørke opp i løpet av sommeren. Husk den kommer fra områder med tørre somre. Nøytral jord er trolig best.  Sol til lett skygge. Bør få et årlig tilskudd av benmel og kompost.

Noe sart og lite voksevillig i vår hage.  Trolig er sommeren og/eller høsten for våt. Dessuten – hold et våkent øye med liljebiller og fjern alt du måtte finne. Vi vil nå forsøke å dyrke den i potte som vinterstid oppbevares i kaldt drivhus og etter blomstring/nedvisning oppbevares i tilnærmet tørt i drivhus.

Fritillaria elwesii tilhører gruppe 1 D. Den kalles også for Fritillaria sieheana.

Fritillaria elwsii har ikke noe offisielt norsk navn. Det engelske navnet på denne planten er Lebanese Fritillaria. Vi burde da kunne kalle den for Libanonkrone på norsk ? (Enkelte kaller den for Elwes Fritillaria, men det er da et dårligere navn ?)

Fritillaria

Planteslekt