Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Lamiastrum galeobdolon Hermans Pride

Norsk navn :  Gulltvetann

Syn. :               Galeobdolon luteum,  Galeopdolon argentatum, Galeopsis galeobdolon,

Syn.  :              Lamiastrum luteum, Lamium galeopdolon, Lamium luteum

Syn.  :              Lamiastrum galeobdolon variegatum,

Syn.  :              Lamiastrum galeobdolon var. montanum.

Linne kalte planten Lamium galeopdolon.

Tilhører :        Leppeblomstfamilien  —  Lamiaceae (Labiatae)

 

Lamiastrum galeobdolon vokser i de tempererte områdene av  Europa  og østover inn i det tempererte Asia. Forvillet i mange land. I Skandinavia vokser den på de danske øyer og det sørlige Skåne, ellers forvillet litt her og der. I Norge er den forvillet noen få steder langs kysten fra Halden til Troms. Voksested er næringsrik brakkmark,  veiskråninger, skogkanter, skråninger og annen lysåpen mark, gjerne med noe kalkholdig jord. Det finnes underarter og hageformer. Det som dyrkes er krysninger og hageformer. Lamiastrum galeobdolon Hermanns Pride er en hageform.

 

Plante med en krypende, utløperdannende vekst som over tid danner store, tette tepper. Kraftigvoksende. Stenglene er mjuke, noe firkantete og nedliggende. Stenglene kan sette røtter ved de fleste bladfestene. Bladene er lange, grovtannet og grønne med sølvaktige tegninger. Bladene er friske og grønne hele vekstsesongen.  Bladene tåler litt kulde uten å ta skade. Rota er ei slags trevlerot. Lamiastrum galeobdolon Hermanns Pride har sterkt sølvfargete blad. Bladene er spisse.

 

Blomstrer midt på sommeren.  I vår hage starter blomstringen en gang omkring 10 juni. Blomsten er en typisk gul leppeblomst. Blomstene sitter tett i et kort aks. Høyde ved blomstring opp til 30 cm. Avblomstrete aks bør klippes av.

 

Trives godt  på ei  næringsrik sandjord med mye humus og med en PH mellom 6 – 7, men tåler de fleste jordtyper. Lett fuktig, men veldrenert jord i full sol til ganske mye skygge. For fuktig jord om vinteren kan medfører at planten råtner.Formeres enklest ved deling.

 

Hårdfør. Det har ikke vært sykdommer eller insektsplager  i vår hage.  Den har så langt ikke blitt spist av rådyr eller hare. Lamiastrum galeobdolon er en plante som lever i mange år, men vær OBS på at den kan kvele sine naboplanter. Lamiastrum galeobdolon Hermanns Pride er ikke så sterktvoksende.

 

 

 

 

Teppedannende plante som sprer seg ved overjordiske utløpere. Kan etter få år dekke et stort område.  Bladene kan minne litt om nesleblader. Bladene er vintergrønne hvis det ikke blir for mye barfrost. Hageformen Hermans Pride har  sterkt sølvflekkete blad. Bladene er spisse og tannete.

Blomsten er en typisk leppeblomst. Hageformen Hermans Pride har gule blomster. Blomstrer midt på sommeren.

 

Trives best i ei humusrik og næringsrik jord med god drenering. Jorda bør inneholde en del sand. Ei nøytral jord er trolig best. PH 6,5 – 7,5.

 

Hårdfør.

Lamiastrum

Planteslekt