Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Gillenia trifoliata

 

Gilena 1

 

Norsk navn : Trebladgillenia.

Syn. :           Spirea trifoliata, Ipecacuanha virginiana,

Syn.  :          Porteranthus trifoliatus.

Linne kalte planter Spirea trifoliata.    

Tilhører      :  Rosefamilien — Rosaceae

 

Gillenia trifoliata  kommer fra det østlige Nord-Amerika, fra Ontario i nord og sørover til Georgia og Missouri og østover mot elva Mississippi. Voksested er steinet mark,  lysåpen skog, elvebredder og på åpne gressbakker og beitemarker i høyder opp til 1200 moh. Felles for voksestedene er  ei næringsrik og tilstrekkelig fuktig jord. Vi kjenner ikke til underarter og hageformer.  Gammel legeplante for indianerne. Frø av Gillenia trifoliata ble sendt til England engang rundt 1680 av presten John Bannister. Planten fikk omkring 1715 navnet Ulmaria virginica trifolia (Morrison). Senere fikk den navnet Porteranthus trifoliatus. Trebladgillenia er en nær slektning av Spirea. Planten heter fortsatt Spirea i flere land, bl.a. i Sverige hvor den heter Trebladspirea.

 

Klumpplante som danner ei lita «busk» av stive, opprette og noe rødbrune stilker. Bladene er avlange, opptil 8 cm og de har tydelige nerver. Bladene er brungrønne og de sitter alltid 3  sammen. Røttene går dypt og blir over tid noe vedaktig. Dette gjør at Trebladgillenia ikke liker flytting/ omplantning. Høyde ved  blomstring omkring 80 – 120 cm.  

 

Blomstrer midt på sommeren. I vår hage starter blomstringen engang etter 25 juni. Blomstene er samlet i luftige klaser på stive stengler. Den enkelte  blomst er ei lita stjerne med røde støvbærere. 

 

Trives nesten i all slags veldrenert hagejord men foretrekker ei noe fuktig, dyp og næringsrik jord med en PH mellom 5,5 – 7.  Trebladgillenia blir penest i sol til lett skygge. Formeres ved frø, deling eller stikling, men Trebladgillenia er noe vanskelig. Det er tryggest å overlate dette til ekspertene.

 

Hårdfør. 

gillenia 1

Linne 1753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gillenia

Planteslekt