Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Geranium pratense Johnson`s Blue

 

Norsk navn : Engstorkenebb

Syn. :           Geranium acknerianum, Geranium alpinum,

Syn.  :          Geranium batrachioides, Geranium caeruleum,

Syn.  :          Geranium coelestinum, Geranium kemulariae, 

Syn.  :          Geranium mariae, Gernium neapolitanum,

Syn.  :          Geranium valde-pilosum.          

Tilhører      :    Storkenebbfamilien —  Geraniaceae

 

Geranium pratense har sitt naturlige vokseområde i mesteparten av det tempererte Europa og Asia. I tillegg finner vi den spredt her og der utafor hovedvokseområdet fra Spania i vest til Japan i øst og Himalaya i sør. Et så enormt vokseområde gir rom for mange ulike navn og uenighet om hva som er hva. Vokser helst på næringsrik gressmark og i veiskråninger. I Norge vokser den  til Tromsø og hos oss finner vi den også ofte på tangvoller og grusstrender.  Det finnes en rekke underarter og hageformer. Engstorkenebb er kommuneblomst for Bjugn i Sør-Trøndelag. Så langt vi vet, har den ikke vært brukt i folkemedisinen. Geranium pratense Johnson`s Blue er en hageform fra 1950. Det fortelles at da den nederlandske gartneren Bonne Ruys ferierte i Wales på slutten av 1940-tallet, så han flotte storkenebb i hagen til Arthur T.Johnsen i Convay, Wales og det er herfra dette storkenebbet har sin opprinnelse. Det er trolig en krysning mellom Geranium pratense og Geranium himalayense.

 

Mange storkenebb er svært like. Farge og utforming av blad og blomster er gode hjelpemidler for å skille de enkelte artene.

 

Klumpplante som danner ei tue av store, sterkt innskårne blad. De 7 – 9 hovedflikene  går nesten helt inn til bladets senter. Stenglene er slapp opprette, kantete og har tydelige knær. Stenglene kan være noe rødfarget. Rota er en grov jordstengel. Veksten er noe «løs» og hele planten kan legge seg ved vind og regn. Høyde ved  blomstring ca. 50 – 70 cm. Geranium pratense Johnson`s Blue har en svært løs og uryddig voksemåte.  Den bør støttes opp allerede før den begynner å sette knopp. Ellers vil den legge seg utover naboplantene. Høyde ca. 50 – 60 cm (den er større i bredden enn i høyden). Bør skjæres ned etter blomstring. Det gir en penere sensommerplante.

 

Blomstrer midt på sommeren. I vår hage starter blomstringen en gang etter 24 juni. Blomstene sitter samlet i  lette, luftig forgreinete klaser. Den enkelte blomst er ca. 3-4 cm og flat. Hovedfargen er blåfiolett, men finnes hageformer i flere ulike farger. Det finnes også mer eller mindre fylte former av Engstorkenebb. Geranium pratense Johnsons`s Blue  har enkle, blåfiolette blomster. Den enkelte  blomst er stor ca. 4 cm og dette gjør at den ofte forveksles med andre storkenebb som har store blomster.

 

Trives godt i ei veldrenert, men lett fuktig sandjord som inneholder en god del humus. Ei lett sur til nøytral jord med en PH omkring 6 – 7,5 er trolig best. Voksestedet bør ligge i full sol til lett skygge. Bør få litt gjødsel i løpet av våren. Formeres ved deling. Den setter ikke frø (steril).

 

Hårdfør. 

 

 

 

 

 

 

 

Geranium

Planteslekt