Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Filipendula purpurea Elegans

Norsk navn : Purpurmjødurt.

Syn. :          Spiraea  palmata, Ulmaria purpurea.

Riktig skrivemåte på navnet skal i dag være Filipendula x purpurea. Dette skyldes at enkelte botanikere mener at dette ikke er en egen art, men en forvillet japansk hageplante.

Tilhører      :  Rosefamilien — Rosaceae

 

Filipendula purpurea  kommer fra Japan hvor den vokser i lysåpen skog og på åpne gressbakker og beitemarker. Felles for voksestedene er  ei næringsrik og tilstrekkelig fuktig jord. Første gang beskrevet i 1879 av den russiske botanikeren Karl Ivanovich (Carl Johann) Maximovich (23.11.1827 – 16.2.1891. Maximovich er kjent for sine reiser i det østlige Asia.  Det finnes underarter og hageformer.  Filipendula purpurea Elegans  er en hageform. Dette skal være en gammel hageplante fra kysten av Nordland og Troms. Enkelte tror at den ble innført av det gamle Bjørkås Gartneri.

 

Klumpplante som danner ei lita «busk» av stive opprette stilker. Bladene er store, håndfliket og de enkelte småbladene er tannet.Bladene er mørk grønne, opp til 30 cm lange. Røttene  går dypt blir over tid noe vedaktig. Høyde ved  blomstring omkring 100 cm.  

 

Blomstrer midt på sommeren. I vår hage starter blomstringen engang etter 20 juni. Blomstene er samlet i luftige klaser på stive, rødfargete stengler.  Filipendula purpurea Elegangs har rosafargete blomster. Den kan minne litt om Skogskjegg, men med rosa blomster.

 

Trives nesten i all slags veldrenert hagejord men foretrekker ei noe fuktig, dyp og næringsrik jord med en PH mellom 6 – 7.  Purpurmjødurt blir penest i sol til lett skygge. Formeres enklest ved deling.

 

Hårdfør. 

 

 

 

 

 

 

Filipendula

Planteslekt